EFNs logo

INDEX

 1. Forsider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2. Innledning: Kopiering som fundamental menneskelig aktivitet
 3. Hva er copyright?
 4. Opphavsrett vs. copyright: Europa vs. USA
 5. Ideelle rettigheter (moral rights)
 6. Er europeisk opphavsrett og amerikansk copyright forenlige?
 7. Eiendomsretten
 8. Opphavsrett vs. "intellektuell eiendom"
 9. Hva er eksemplarrettigheter?
 10. Seks eksemplarrettigheter
 11. Internett: en stor kopimaskin?
 12. Å skape knapphet der den ikke finnes
 13. Monopolismens virkemidler
 14. Retten til å kopiere
 15. Kopiering som samfunnsverdi
 16. Kopisperren: Det nye bokbålet
 17. Sperrenes formål
 18. DRM: Kopipolitiet kommer
 19. Skapere vs. monopoler
 20. Gjenreis skaperne!
 21. Hvordan belønne skaperne?
 22. Hannemyrs medielover
 23. Er en liberal digital verden mulig?
 24. Mester-rettighetstyv? 1
 25. Mester-rettighetstyv? 2
 26. Er dette en massemorder?
 27. The Kopisperre Album
 28. Nullkopivisjonens tyranni
 29. Skadevirkninger av lovbeskyttelse av DRM
 30. Nei til lovbeskyttelse av DRM!
 31. Undervurderte problemer ved DRM
 32. Hva er DRM?
 33. Noen problemer med KKDs nye lovforslag
 34. Den digitale Esperanto
 35. Hva kan gjøres?
 36. Hva kan gjøres?
 37. DRM og "Effektive tekniske beskyttelsessystemer"
 38. Gale og skadelige myter om DRM
 39. DRM-planeten
 40. DRM: Ikke noen beskyttelse
 41. DRM: Selvmotsigende og skadelig
 42. Hva er "effektiv DRM"?
 43. "Effektiv DRM" - et fantasifoster?
 44. Orwellianske drømmer
 45. Den "leie" undergravingen av kjøp og salg av eksemplarer
 46. DRM som rettighetstyveri
 47. DRM fører til mer kopiering og nedlasting, ikke mindre
 48. DRM stopper nabohjelp og hindrer utøvelse av lovbeskyttede brukerrettigheter
 49. Flytende verk og data gir frihet, fremskritt og mangfold
 50. DRM: Ånds- og kulturarbeidernes fiende
 51. DRM som samfunnstrussel
 52. Kilder om DRM
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/index.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you