EFNs logo

IDEELLE RETTIGHETER (MORAL RIGHTS)
Retten til å bli navngitt som skaperen av verket, og til at ikke-skapere ikke kan føres opp som (med)skapere.

Retten til å bli kreditert ved all bruk av og sitering fra verket.

Retten til å ikke bli tillagt å være skaperen av andres verk, eller av endret/skadet utgave av eget verk.

Retten til å motsette seg at verket blir brukt i en krenkende sammenheng eller på en krenkende måte (f.eks. i porno, reklame).

I Europa er ideelle rettigheter en del av opphavsretten. I USA finnes flere ulike lover som delvis ivaretar ideelle rettigheter, og flere ble innført etter europeisk påtrykk i forbindelse med harmonisering med Bern-konvensjonen (der ideelle rettigheter inngår), og ideelle rettigheter regnes ikke som en del av copyright-lovgivningen i USA.

Ideelle rettigheter kan ikke mistes eller fraskrives, har i Norge ingen utløpstid og går i arv, uavhengig av økonomiske rettigheter/copyright.

I andre land kan utløpstiden utløpe samtidig med vernetiden (Frankrike) eller ved skaperens død (USA).

Etter mitt syn, det nærmeste man kommer til noe som ligner på eiendomsrettigheter innen opphavsrett (ref. "intellektuell eiendom")
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke11.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you