EFNs logo


ER EUROPEISK OPPHAVSRETT OG
AMERIKANSK COPYRIGHT FORENLIGE?


Europeisk opphavsrett er tradisjonelt mer orientert mot skaperen, amerikansk copyright mer mot utgiveren/distributøren.

USA har undertegnet Bern-konvensjonen, kan sees som en harmonisering i retning mot europeisk orientering.

Men lover som DMCA trekker den andre veien, og amerikansk medieindustri arbeider for å få innført slike lover i alle land (eksempel: EUCD og Infosoc-direktivene).

Amerikansk copyright innebærer at skaperen kan gi fra seg (selge eller bli fraranet) flere rettigheter enn etter europeisk opphavsrett, og er dermed mer sårbar for å forfalle til "intellektuell eiendom".
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke09.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you