EFNs logo

EIENDOMSRETTEN

Eksklusiv eiendomsrett er den logiske løsningen på knapphet

Stol på dette eksemplet...

Må eiendomsrett alltid være eksklusiv?

Hva når knapphet ikke eksisterer eller kan elimineres?

Mulig scenario: I fravær av knapphet behøver ikke eiendomsretten være eksklusiv.

"Intellektuell eiendom" = eksklusiv eiendom = et forsøk på å innføre knapphet der den ikke finnes. Slik eksklusiv og ekskluderende "intellektuell eiendom" fremmer kulturell fattigdom.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke03.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you