EFNs logo

OPPHAVSRETT VS.
"INTELLEKTUELL EIENDOM"

Opphavsretten var en nøye uttenkt likevekt mellom kundens/brukerens eiendomsrett over sitt eksemplar, samfunnets interesse i at verket er tilgjengelig som en del av kulturarven, og skaperens behov for kompensasjon eller belønning for sitt arbeid.

Tekniske sperrer og nye lover som verner dem har ødelagt opphavsrettlikevekten.

Dette er en trussel ikke bare mot brukernes individuelle eiendomsrett og samfunnets tilgang til nye verk, men også eksisterende og gamle verk i public domain eller uten copyright - fordi digitale versjoner av slike verk utstyres med tekniske sperrer, og lukkede formater.

Tekniske sperrer og lukkede formater har ingen utløpsdato.

Tekniske sperrer og lukkede formater gir en evigvarende copyright - eller rettere sagt, en evigvarende "intellektuell eiendom" som er mye strengere enn copyright, hindrer privat eller ikke-kommersiell kopiering, og gir eneveldig makt til distribusjonsmonopolistene ved å overstyre alle andres rettigheter.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke07.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you