EFNs logo


HVA ER EKSEMPLARRETTIGHETER?

Det å kjøpe et eksemplar av et verk innebærer retten til å:
¤ Låne bort eksemplaret
¤ Gi bort eller selge eksemplaret
¤ Ta kopier til eget privat bruk av eksemplaret
¤ Lese/bruke eksemplaret så ofte/mange ganger en vil
¤ Bruke eksemplaret med eller uten selvvalgt tilleggsutstyr
    eller på selvvalgt og lovlig kjøpt avspillerutstyr
Disse rettighetene, la oss kalle dem eksemplarrettigheter, har alltid vært uadskillelig forbundet med eierskap av eksemplaret. Eiendomsrett til eksemplaret består i å ha eksemplarrettigheter. Teknologien har imidlertid utviklet seg slik at det nå er mulig å frata mennesker rettigheter som man tidligere ikke trodde kunne fjernes.
Index       Neste       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke02.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you