EFNs logo

SEKS EKSEMPLARRETTIGHETER
DigitalConsumer.org går inn for 6 lovfestede rettigheter som definerer og ivaretar kundens eiendomsrettigheter (eksemplarrettigheter):
  1. Retten til å "tidsforflytte" (timeshift) innholdet (bruke det når du vil)
  2. Retten til å "romforflytte" (spaceshift) innholdet (bruke det hvor du vil, i hvilken spiller du vil)
  3. Retten til å sikkerhetskopiere (ta back-up)
    (denne retten må være ubegrenset i tid og antall, dvs. ikke styrt av kopisperrer)
  4. Retten til å velge plattform eller avspiller etter eget ønske
  5. Retten til å endre format eller oversette innholdet til andre formater
  6. Retten til å bruke verktøy/teknologi for å gjennomføre rettighetene ovenfor
Dette forutsetter fravær av rettslig vern av tekniske sperrer/DRM.
Index       Neste       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke17.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you