EFNs logo


INTERNETT: EN STOR KOPIMASKIN?

Kopiering er lett, har minimale kostnader, kopiene har like bra kvalitet som originalen, og originalen reduseres ikke i kvalitet ved kopiering.

Og dette gjelder alle digitale medier, ikke bare Internett.

Knapphet er til for å reduseres/avskaffes, og eksisterer altså ikke i den digitale verden! Et stort gode for samfunnet.

Avskaffelse av digital knapphet = folkeopplysning.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke04.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you