EFNs logo


Å SKAPE KNAPPHET DER DEN IKKE FINNES

Den digitale verden er et sted der det ikke behøver å finnes knapphet, et sted med overskudd eller overflod. Dette burde være noe å feire og utnytte. Istedet gjør medieindustrien alt de kan for å hindre tilgang. De skaper kunstig knapphet for å bevare sine gamle forretningsmodeller, og monopolmakten denne gir dem, istedenfor å utvikle nye forretningsmodeller.

Fremfor alt prøver de å hindre og kriminalisere kopiering.

Brudd på copyright var tidligere en forseelse. Idag er det gjort til en forbrytelse på linje med overfall og vold, og med samme straffereaksjoner, bare for å bevare monopolmakt og foreldete forretningsmodeller.
Index       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke05.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you