EFNs logo


RETTEN TIL Å KOPIERE
Slitasje:
¤ Alle materialer slites - digitale informasjonsbærere
   er mindre holdbare og robuste.
¤ Slitasje medfører større tap av innhold og funksjonalitet.
¤ Planlagt foreldelse (eks. CD/DVD-plater)
¤ Men lett å kopiere, og kopien får like god kvalitet som
    originalen.
Uten lovbeskyttet og teknisk kopieringsrett og -mulighet har ikke forbrukeren noen sjanse til selv å sikre sitt eget materiale. Kun retten og muligheten til å kopiere til eget bruk uten restriksjoner kan gi mulighet til å sikre materialet.

Alt digitalt materiale som ikke kan kopieres eller ikke blir kopiert må regnes som tapt.
Index       Neste       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke12.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you