EFNs logo


KOPIERING SOM SAMFUNNSVERDI

KOPIERING = HOLDBARHET

KOPIERING = BEVARING

KOPIERING = KULTURARV OG DEMOKRATI

Samfunnsmessige interesser tilsier at borgerne må ha muligheten til å etablere og opprettholde sine digitale samlinger av informasjon på samme måte som de hadde da de analoge og mer håndgripelige og robuste informasjonsbærerne var enerådende. Vi kan ganske enkelt ikke tolerere at innholdsleverandørene og distributørene av digital informasjon av musikk, bøker, film m.m. legger premisser for vår bruk av dette materialet som styrer og evt. avskaffer vår fremtidige tilgang til vår kulturarv. En slik monopolisering av vår felles kulturelle og intellektuelle kapital innebærer en form for tanke- og kunnskapskontroll som er uforenlig med et fritt, demokratisk samfunn.

Kopieringsfiendtligheten og forsøkene på å skape kunstig knapphet på og tilgangskontroll over digitale verk er dypt kulturfiendtlig og ødeleggende for både selve åndsverkene, deres skapere og brukere og alle kulturinstitusjoner som forvalter, bevarer og tilgjengeliggjør verk.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke24.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you