EFNs logo


ORWELLIANSKE DRØMMER
Hva om vi likevel greide å innføre totalitær håndheving av DRM, med fullstendig rettighetsstyring, slik markskrikerske DRM-produsenter drømmer om og ofte påstår at de kan tilby allerede idag?

Det er idag IKKE en "rettighet" for opphavsrettsinnehaver å bestemme i hvilket land, når, hvor eller hvor mange ganger solgte eksemplarer av verk kan leses eller avspilles. Eller å nekte folk å kopiere og/eller distribuere verk med utløpt vernetid. Eller å nekte folk å videreselge gamle plater eller bøker de er lei av. Eller å høre på musikk med en avspiller kjøpt etter eget valg. Eller å logge all lesing, avspilling, eller kopiering av et verk som en bruker gjør på sin maskin.

Alt dette er ting deler av musikk- og filmindustrien ønsker å få kontroll over i form av nye "rettigheter" til seg selv, men dette er ikke "rettigheter" som de har per idag. EFN mener at de heller ikke bør få slike "rettigheter" i fremtiden. Dagens rettigheter forbundet med kjøp og salg og eierskap over eksemplarer må vernes og bevares.
http://efn.no/eksemplarrettigheter.html

Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke48.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you