EFNs logo


DRM FØRER TIL MER KOPIERING OG NEDLASTING, IKKE MINDRE
En absurd egenskap ved DRM-løsninger er at de fører til MER, og ikke mindre, kopiering og nedlasting. Kopisperrer på musikkplater hindrer ikke kopiering, men reduserer mulighetene for eller kvaliteten på avspilling. Derfor brenner folk kopier som ikke har sperrer, og spiller disse istedet. Eller man laster ned en ulovlig kopi uten sperre fra nettet og spiller denne, istedet for den lovlige kopien med sperre man har kjøpt. Dette er "den betalende piratkopist". Men da begår man altså en ulovlig handling, etter den nye loven. Siden man da uansett begår en ulovlig handling, selv om man er lovlig kunde, så vil dette fungere som en oppfordring om at man like gjerne kan la være å kjøpe platen med kopisperre til å begynne med, siden man ender opp som lovbryter uansett. Tilsvarende resonnementer gjelder for DVD-plater, dataspill osv. der de lovlige eksemplarene i salg har DRM-bruksbegrensninger som versjoner på nettet eller hjemmelagde kopier ikke har.

En "betalende piratkopist" er selvfølgelig en selvmotsigelse, likevel er dette altså i ferd med å bli et vanlig fenomen, da det er en logisk konsekvens av kopisperrer, produktaktivering og andre lignende DRM-restriksjoner på elektroniske åndsverk. Kopisperrer fører i realiteten til mer ulovlig kopiering og nedlasting, ikke mindre, fordi DRM-teknologien hindrer eller vanskeliggjør lovlig kopiering og avspilling.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke51.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you