EFNs logo


DRM STOPPER NABOHJELP OG HINDRER UTØVELSE AV LOVBESKYTTEDE BRUKERRETTIGHETER
Ved å beholde lovlig adgang til å omgå kopisperrer på musikkplater for å kunne kopiere til det som av folk flest oppleves som relevant avspiller, inkludert mp3-spillere, tar Kulturkomiteen et lite, men viktig skritt for å bevare også kundens/brukers rettigheter, og ikke bare opphavsmannens.

Privat bruk er imidlertid en rettighet som må omfatte ikke bare kjøpte musikkplater med kopisperrer, men også f.eks. retten til å kopiere lovlig kjøpte DVD-plater til andre medier og formater (f.eks. til harddisk), og retten til å ta opp TV-programmer som man har lovlig adgang til å se. Generelt bør DRM kunne omgås for å gjennomføre lovlig, privat bruk, men dessverre gir ikke Kulturkomiteen en slik generell rett til å omgå DRM.

Videre, for at retten til å omgå DRM-teknologi/tekniske sperrer for å kunne gjennomføre lovlig bruk som blir hindret av DRM'en skal være reell er det nødvendig at det er lov for tredjepart å distribuere eller omsette teknologi som kan brukes til å omgå DRM. Ellers blir dette for vanlige ikke-tekniske borgere kun en illusorisk rettighet på papiret (eller man må gjøre seg til lovbryter ved å søke fremmed hjelp ulovlig for å omgå DRM'en).
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke52.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you