EFNs logo


FLYTENDE VERK OG DATA GIR FRIHET, FREMSKRITT OG MANGFOLD
Det har alltid eksistert ulike kopieringsteknologier, og hver gang det kommer en ny teknologi eller medium må vi finne frem til måter å leve med den på, og det har vi hittil alltid klart å gjøre på en måte som både åpner for nye markeder og inntekter for opphavspersonene og nye muligheter for brukerne/kundene. Det er ingen grunn til å tro at dette vil være annerledes for Internett og digitale medier.

Helle vin i glass At ny teknologi nå innebærer at innholdet blir mer og mer "flytende" eller fristilt i forhold til mediet eller lagringsformatet det distribueres på utgjør et stort sosialt, kulturelt og økonomisk fremskritt som må ivaretas og utvikles, ikke bekjempes. DRM er en måte å bekjempe dette fremskrittet på.
I informasjonssamfunnet er enhver avspiller en relevant avspiller.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke53.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you