EFNs logo


DRM: SELVMOTSIGENDE OG SKADELIG
1. DRM er ikke kryptering som beskytter mot tredjepersons innsyn eller innbrudd. DRM skal hindre mottaker i å motta, men samtidig skal mottaker likevel motta! DRM forutsetter at mottaker og innbruddstyv er samme person - en uløselig selvmotsigelse.
http://www.espen.com/papers/doctorow-msft.html

2. Alt som kan spilles av kan i prinsippet kopieres. Det er derfor umulig å prøve å hindre kopiering. Kun ingen avspilling kan gi ingen kopiering!
- Og dette er et økende problem for bevaring av verkene.

3. Irrasjonell kopieringsfrykt - kopierbarhet øker produktets verdi for både kunde og samfunn. Kopiering er brukervennlig og kulturnødvendig. Knapphet er et onde og kunstig knapphet er et unødvendig onde.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke45.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you