EFNs logo


HVA ER "EFFEKTIV DRM"?
1. Hvis en DRM-løsning er "effektiv", hva skal den med rettslig vern?
Effektive sperrer trenger ikke rettsvern. Det sier seg selv at det ikke er nødvendig å forby å bryte en sperre som ikke kan brytes.

2. Finnes det i det hele tatt effektiv DRM?

Kulturkomiteens innstilling sier:
Komiteen legger til grunn at systemer som en bruker uten formell eller yrkesmessig spesiell kompetanse/tilknytning kan omgå ikke kan sies å falle inn under det som etter denne lov skal defineres som "effektiv".
Gitt dette finnes det ikke effektiv DRM. Ikke kan det finnes i fremtiden heller, dvs. all DRM vil etter dette bli lovlig å omgå med den nye loven.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke46.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you