EFNs logo

DRM: KOPIPOLITIET KOMMER
[I]t should be pointed out that the publishers want to transform public libraries into pay-per-use, retail outlets. So they're against public libraries. (Richard M. Stallman)
Medieindustriens monopolister ønsker altså å fjerne biblioteker - de vil kun ha bokhandler, eller aller helst bokutleiere.
Monopolistene prøver å hindre fri tilgjengelighet av publiserte vitenskapelige arbeider:
¤ prøver å låse arbeidene inne i
   proprietære, lukkede formater
¤ omfattende motaksjoner og kampanjer fra
   vitenskapsfolk over hele verden
IP som brekkstang mot kritiske bemerkninger om eller anmeldelser av verk eller produkter.

Vitenskapelige konferanser om omvendt utvikling (reverse engineering) og dekryptering har blitt stoppet, og avholdes nå gjerne utenfor USA.

Det arbeides intenst for nitid kontrollering av all kopiering og avspilling, og regnskapsførsel med alle kopier. DRM-teknologi skal gi overvåkning over og full kontroll over alle digitale verk på alle datamaskiner, og logging av alt brukeren foretar seg, selv p&aring sin egen maskin. I Sovjet-unionen hadde alle lovlige kopimaskiner en menneskelig vakt som kontrollerte hva som ble kopiert. Mediemonopolistene ønsker det samme systemet - de er kopistalinister.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke13.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you