EFNs logo


En tyv
MESTER-RETTIGHETSTYV?
Tenk deg at du er en mestertyv som skal
stjele forbrukerrettigheter. Hva er den lureste
måten du kan gjøre det på?

Index       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke30.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you