EFNs logo

ER EN LIBERAL DIGITAL VERDEN MULIG?
En liberal digital verden har følgende kjennetegn:
  1. Eksemplarrettigheter, ideelle rettigheter og fysiske eiendomsrettigheter er anerkjent og opprettholdt.
  2. Skapere er fristilt fra korporative og statlige kontrollmekanismer, og belønningen for skapende arbeid er fristilt fra telling av eksemplarer, kopier og antall aksesser av verk.
  3. Knapphet av verk er avskaffet og beholdes avskaffet: Fri ikke-kommersiell kopiering og gjenbruk er tillatt og oppmuntret, fordi alle forstår at dette er en nødvendig forutsetning for å kunne skape mer.
  4. Overvåkning av individets forbruksvaner er avskaffet eller gjort frivillig/satt under individets egen kontroll.
  5. Teknologi brukes til å øke individets frihet og valgmuligheter, og ikke det motsatte - alle tekniske sperrer på forbrukerteknologi er avskaffet eller lette og lovlige å omgå.
Index       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke19.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you