EFNs logo


DRM: IKKE NOEN BESKYTTELSE
1. To dominerende DRM-systemer idag: Microsofts WMA-DRM og Apples iTunes-system. Begge tillater brukerne å fjerne alle metadata (rettighetsinformasjon) fra verket/filen. De tillater også kopiering og opplasting på Internett. Det er kun valg av avspiller de regulerer!

2. DRM har aldri og vil aldri kunne hindre kopiering og spredning av noe som tillates avspilt. (Microsoft og Apple prøver ikke engang!) DRM kan kun forvanske avspilling og skape et avspiller-monopol - og dette kun når den gis egen lovbeskyttelse.

3. Et avspillermonopol er hverken i kundens/brukerens, skaperens, opphavsrettsinnehaverens eller samfunnets interesser.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke44.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you