EFNs logo

OPPHAVSRETT VS. COPYRIGHT:
EUROPA VS. USA


Opphavsrett: europeisk begrep som omfatter ideelle rettigheter og økonomiske rettigheter

Copyright: amerikansk begrep som ca. tilsvarer økonomiske rettigheter i europeisk opphavsrettstradisjon

Men: copyright innebærer ingen respekt for ideelle rettigheter, som er svake eller fraværende i amerikansk rettstradisjon.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke23.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you