EFNs logo
KILDER

1. EFN og andre interesseorganisasjoner holdt innlegg på Stortingets kulturkomites åpne høring om Ny åndsverklov 6. april 2005.

EFNs lysark:
http://efn.no/foredrag/02/

EFNs høringsnotat:
http://efn.no/kulturkom-notat.html

Norsk Bibliotekforenings høringsnotat:
http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=945&p=&PHPSESSID=486 111fa40eb6abd1d1ddea239b80b3c

Skolelinux' høringsnotat:
http://developer.skolelinux.no/~knuty/2005-04-06-stortingsnotat-eucd.pdf

Gisle Hannemyrs innspill:
http://folk.uio.no/gisle/essay/aavl.html

Espen Andersens innspill:
http://www.espen.com/papers/EA-2005-andsverksloven.pdf

2. Flere kilder:

Cory Doctorow skriver mer om skadevirkninger av DRM:
(a) Cory Doctorows foredrag om DRM for Microsoft Research
http://www.espen.com/papers/doctorow-msft.html
(b) Eight comments on the first INDICARE state-of-the-art-report
http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleId=69

Pamela Samuelson: DRM {and, or, vs.} the law.
Communications of the ACM April 2003/vol. 46 No. 4.
http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/acm%20on%20drm.pdf

Cory Doctorow: Digital Rights Management A failure in the developed world, a danger to the developing world
http://www.eff.org/IP/DRM/itu_drm.php

EFNs DRM-lenkesamling:
http://efn.no/twiki/bin/view/Main/DRM
(bidra gjerne til denne ved å legge inn flere pekere til DRM-artikler)

Thomas Gramstad: DRM: En hersketeknikk
http://efn.no/drm.html

Thomas Gramstad: DRM: Det klassedelte informasjonssamfunn
http://efn.no/drm-samfunnet.html

Thomas Gramstad: Gjenreis eksemplarrettighetene!
http://efn.no/eksemplarrettigheter.html

Thomas Gramstad: Hvem skal eie formatene?
http://efn.no/hvem-eier-formatet.html

Per Inge Østmoen: Kopiering: En grunnleggende rettighet
http://efn.no/kopirett.html

Per Inge Østmoen: Kopiering som samfunnsverdi
http://efn.no/kopieringsverdi.html
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke58.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you