EFNs logo

INNLEDNING:
KOPIERING SOM FUNDAMENTAL
MENNESKELIG AKTIVITET

Det menneskelige intellekt er helt avhengig av å kunne kopiere det andre mennesker har sagt og gjort. Kopiering er et grunnleggende element i læring. Industriell produksjon er kopiering i stort volum av samme objekt. Både kunnskap og velstand forutsetter og bygger på evnen og friheten til å kopiere.

Samfunn og kulturell identitet oppstår, bevares og utvikles gjennom kopiering av kunnskap, handlinger, skikker osv. Skoler, biblioteker, språk og demokrati - alt sammen bygger på og forutsetter kopiering.

Kopiering = folkeopplysning.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke27.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you