EFNs logo

HVORDAN BELØNNE SKAPERNE?
1. Vekk fra "eksemplarkontrollparadigmet"
Skapernes kompensasjon må fristilles mest mulig fra telling av eksemplarer. Vi må finne løsninger som kompenserer skaperne av verk på en måte som er mest mulig uavhengig av kopiering og eksemplarfremstilling, og tvungen aksesslogging.
2. Noen eksempler på alternative modeller
1. Forhåndsbetaling fra utgiver
2. Forhåndsbetaling fra kunder basert på "smaksprøver"
3. Fastlønn
4. "The Street Performer Protocol"
5. Forsikringsselskap-modellen
6. Stipendier, legater, stiftelser
7. Frivillige mikrobetalingsordninger (unngå overvåkning og aksesskontroll)
8. Sponsoring fra bedrifter
9. Skatter og avgifter, statlige og kommunale programmer
10. Livstidslegater, Statens Kunstfond etc., administrert av skapere og deres organisasjoner (eks. Danmark)
11. Borgerlønn

Hovedpoeng: modeller som er forenlige med (de beste) mulighetene i ny teknologi, såsom enkel og billig eksemplarfremstilling og distribusjon, og "flytende" distribusjon (uavhengig av en fast mediebærer som en plate).
3. Modeller direkte basert på digital eller "flytende" distribusjon
(f.eks. abonnement, medlemskap, salg av enkeltspor/kapitler, på stedet konsertopptak m.m.)
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke15.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you