EFNs logo

HANNEMYRS MEDIELOVER
1. Lukkede distribusjonsformater skaper og vedlikeholder et piratmarked.

2. Nye distribusjonsformer skaper nye markeder

3. Gitt tilstedeværelsen av et legitimt tilbud og fornuftige priser vil piratvirksomhet marginaliseres og de store fortjenestene være forbeholdt legitime aktører.

Gisle Hannemyr,
http://hannemyr.com/no/ipr02.php
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke22.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you