EFNs logo


DRM OG "EFFEKTIVE TEKNISKE BESKYTTELSESSYSTEMER"
1. Hva er "effektive tekniske beskyttelsessystemer"?

a) Adgangssystem for bygninger eller datasystemer: Disse er allerede beskyttet mot innbrudd (jfr. paragraf 145). Ukontroversielt.

b) DRM: DRM er en elektronisk lås på et individuelt eksemplar av et digitalt verk.

DRM er ikke en lås på butikken eller varelageret, men en lås på selve varen - og dagens selgere prøver å beholde både låsen og nøkkelen etter at varen er solgt!

2. Ikke all beskyttelse er DRM, og DRM er ikke noen beskyttelse!

Individuelle elektroniske låser på eksemplarer av verk og lovbeskyttelse av disse er en helt ny utvikling med en rekke politiske, sosiale og kulturelle effekter og konsekvenser som er mangelfullt forstått og diskutert.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke43.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you