EFNs logo

SKADEVIRKNINGER AV LOVBESKYTTELSE AV DRM
 1. Verk som ikke har opphavsrettsbeskyttelse sperres inne
 2. Økonomiske rettigheter gjøres i effekt evigvarende
 3. Konkurransevridning - evigvarende monopol
 4. Formateierskap overstyrer både skaperes og brukeres rettigheter (uthuling av tradisjonell opphavsrett)
 5. Kunde- og forbrukerrettigheter avskaffes permanent
 6. Retten til å velge plattform og format avskaffes
 7. Hindrer tilgjengelighet for blinde og døve
 8. Bevaring av verk og kultur hindres både direkte og indirekte
 9. Kulturell ensretting - undergraving av kulturelt mangfold
 10. Kriminalisering av forskning
  • redusert datasikkerhet
  • økt IT-sårbarhet i samfunnet
 11. Ødelegger personvern og retten til privatliv pga. overvåkning av og kontroll over brukerens datamaskin
DRM: Dyr Rettighets Manko
Index       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke34.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you