EFNs logo

NEI TIL LOVBESKYTTELSE AV DRM!
Alle problemene med DRM kan løses ved at Stortinget sier nei til lovbeskyttelse av DRM. Seksjonen om lovbeskyttelse av DRM kan og bør fjernes fra KKD's lovforslag om endringer i Åndsverkloven. Tradisjonell balansert opphavsrett kan bevares, og skaperes, kunders og brukeres rettigheter kan bevares. Og markedet vil selv kunne løse problemene rundt DRM, dvs. DRM kan da fritt velges bort av aktørene i markedet.
DRB: Dine Rettigheter Bevares
Index       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke35.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you