EFNs logo

HVA ER DRM?

DRM: Digital Rights Management

Digital Rights Management (også kjent som Digital Restrictions Management) er en samlebetegnelse for teknologi som begrenser og kontrollerer tilgangen til digitale verk, spesielt tilgang til avspilling og kopiering. Eksempler kan være kopi- og avspillingssperrer, regionskoder, krypteringsmekanismer, hemmelige formater og/eller innlåsing i bestemte formater m.m.

DRM er den mest kontroversielle formen for "tekniske beskyttelsessystemer".

DRM = Tekniske sperrer, brukssperrer, brukersperrer
(... barn har mange navn)
Se også:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management


Index       Neste       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke37.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you