EFNs logo
GJENREIS SKAPERNE!
Idag er det ikke de egentlige skaperne av åndsverk som er de som håver inn fortjenesten.

Dette kan endres ved desentralisering av både utvikling og distribusjon av digitalt materiale.

Dette inkluderer å finne frem til og utvikle forretningsmodeller som kan kompensere og belønne skaperne uten å skade brukerne, uten å stoppe eller forkrøple nye teknologier, uten å skape kunstig knapphet i den digitale verden, uten å krenke eksemplarrettighetene, uten å lage et overvåknings- og kontrollsamfunn, og uten å låse inn og miste kulturarven og allmennkunnskapen.

Kort sagt en verden der skapende arbeid og kopiering, produksjon og reproduksjon, går hånd i hånd. En verden med frie verk, frie mennesker og frie markeder (uten monopoler og karteller med handelspolitiske privilegier). En verden uten kopistalinisme.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/ke14.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you