EFNs logo

VELKOMMEN TIL EFNS HJEMMESIDER!

EFN er en elektronisk rettighetsorganisasjon som jobber med
medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.


EFN's English pages

NYHETER INNHOLD
Lysark til EFNs innlegg i Opphavsrettsforeningen 7. juni 2005: DRM: Opphavsrettens lausunge og gjøkunge (8. juni 2005)

EFN svarer Fiskvik:
www.efn.no/foredrag/ke15.html
www.efn.no/kopieringsverdi.html#6

DRM: en hersketeknikk
Artikkel av Thomas Gramstad
(20. april 2005)

EFN holdt innlegg på Stortingets åpne høring om Ny åndsverklov 6. april 2005 som Kulturkomiteen arrangerte.
Les EFNs lysark og høringsnotat

Les også høringsnotater og innspill fra:
Skolelinux
Norsk Bibliotekforening
Gisle Hannemyr
Espen Andersen

Pressemelding: EFN støtter Gisle Hannemyrs lovendringsforslag: txt
(20. april 2005)

EFN på The Gathering
torsdag 24. mars 2005 kl. 17:00

Fellesaksjon:
EFN og ungdomspartiene donerer mp3-spiller til Kulturkomiteen.
Les inntrykk fra fellesaksjonen.
Se bilder fra fellesaksjonen.
(4. mars 2005)

Pressemelding:
Omfattende rettighetstyveri fra landets borgere
(14. februar 2005)

Pressemelding:
Ønsker TONO og NRK å knuse nettradioene i Norge?
(8. februar 2005)

Åpent seminar på Ifi, UiO 9. februar 2005: DRM: Rettigheter som teknikk, jus og politikk

Dommen i Napster.no-saken:
PDF
(27. januar 2005)

Åpent brev:
Uheldige selvpåførte begrensninger?
Spørsmål og kommentarer fra EFN i forbindelse med Filmarkivets tilbud om elektronisk tilgang til norsk filmarv, der tilbudet er gjort begrenset til lukkede Microsoft-formater med DRM-teknologi (tekniske tilgangssperrer).
(19. november 2004)

Pressemelding:
Nei til lagring av atferdsdata!
EFN ser med den største uro på Regjeringens planer om å lovpålegge teleselskaper, derunder Internett-leverandører, en generell plikt til å lagre logger over kunders elektroniske trafikkdata i minimum ett år etter at den aktuelle kommunikasjonen fant sted.
(5. november 2004)

DRM: Det klassedelte informasjonssamfunn DRM er en udemokratisk og anti-liberal teknologi som er uforenlig med alle demokratiske eller frihetsvennlige ideologier. EFN vil vise hvordan DRM krenker og skader grunnverdiene og samfunnsmålene i alle de demokratiske ideologiene, og denne gangen står sosialismen for tur i denne kronikken i Klassekampen av Thomas Gramstad. (4. november 2004)

EFN arrangerer sammen med Venstre halvdagskonferanse om KOPISPERRER OG RETTEN TIL Å KOPIERE på Stortinget.
Tid: Torsdag 28. oktober kl. 15:00-18:00
Sted: Kinosalen, Stortinget
Henvendelse om mulig deltakelse (begrenset antall) kan rettes til Thomas Gramstad, thomas@efn.no.
Les programmet for konferansen her: PDF, txt


Den patente trussel gjelder uavhengig av om programvaren er godseid som Opera, eller fri som Linux, skriver Knut Yrvin. (23. oktober 2004)

EFN stiller opp på Globelan 7 i Tønsberg lørdag 23. oktober 2004: txt
EFNs høringsuttalelse om persondata-utveksling i Norge med grunnlag i utredningen utarbeidet av konsulentselskapet daVinci Consulting. (1. oktober 2004)

Kopiering: en grunnleggende rettighet. Artikkel fra frontlinjen i den digitale kulturkampen av Per Inge Østmoen. (30. september 2004)

Foredrag med Richard M. Stallman i Oslo og Bergen, 16. september 2004 og 19. september 2004. Les detaljene her: Pressemelding
Plakat for møtet: pdf postscript
(8. september 2004)

EFN kan i samarbeid med NRK Alltid Moro tilby en plate med kun kopisperrer på til alle interesserte: The Kopisperre Album! Les pressemeldingen. (26. august 2004)

CDOn bryter norsk lov - EFN klager CDOn inn til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet for brudd på henholdsvis Forbrukerkjøpsloven og Markedsføringsloven: Pressemelding (16. august 2004)

UNDERSKRIFTSAKSJON: Forbrukere mot kopisperre. Underskriv idag: http://forbrukermakt.drmowinckel.com/
An article by professor dr. juris Jon Bing: Copymarks: A suggestion for simple management of copyrighted material: PDF, HTML (28. mai 2004)

Båndtvang for datamaskiner? Debattinnlegg om brukeres aktsomhetsansvar. (18. mai 2004)

Generalforsamlinger 28. april 2004: Agenda for generalforsamlingene i EFN Ungdom og EFN
Foredrag 27. april 2004 med Trond Arne Undheim fra Teknologirådet: Er programvare politikk?
EFNs høringssvar til Barne- og familiedepartementets høringsnotat, Forslag til endringer i Markedsføringslovens paragraf 2b - strengere regler for e-postreklame (23. april 2004)

Les Lawrence Lessigs nye bok, Free Culture. Elektronisk versjon av boka er fritt tilgjengelig under en Creative Commons-lisens. Boka kan lastes ned f.eks. herfra: http://efn.no/freeculture/index.html (6. april 2004)

Debattinnlegg: Frontalangrep på eiendomsretten (24. februar 2004)

EFNs høringsuttalelse om NHDs utredning om "Åpen programvare i Norge" med grunnlag i rapporten utarbeidet av konsulentselskapet Teleplan (31. januar 2004)

EFN gratulerer Jon Lech Johansen med ny frikjennelse. Lagmannsretten opprettholder forbrukernes rettigheter. Les Lagmannsrettens dom: På norsk (22. desember 2003)
In English (7. januar 2004)

EFNs høringsuttalelse om personvern og IKT til Teknologirådets høring om IKT og personvern (3. desember 2003)

Pressemelding: EFN takker og ønsker Jon Lech Johansen lykke til (1. desember 2003)

EFNs notat om Kopiering som samfunnsverdi (24. september 2003)

Brev fra EFN til KKD: Spørsmål om felles eller omforente høringsuttalelser fra Advokatforeningen og Antipiratgruppen? HTML (24. september 2003)

EFNs presentasjon på Teknologirådets høring om programvarepolitikk i Oslo 3. september 2003: HTML (3. september 2003)

Innspill fra EFN til Samferdselsdepartementets idédugnad om tiltak mot uønsket epost (spam): HTML pdf txt . (20. august 2003)

EFNs høringsuttalelse til KKDs høringsutkast om endringer i Åndsverkloven m.m. som følge av EUCD i Norge: HTML pdf . (3. juli 2003)

EFN klager inn Sæmund Fiskvik til Konkurransetilsynet for oppfordring til brudd på Konkurranseloven. (29. januar 2003)

EFNs lovforslag om leserett til åndsverk (7. januar 2003)

EFN avholder pressekonferanse om DVD-saken og EFNs lovforslag om digital leserett 7. januar, umiddelbart etter domsavsigelse. Alle er velkommen. (6. januar 2003)

Tematisk innholdsfortegnelse (Site Map)
Om EFNs copyright og logo
Aktivitetskalenderen: Hva skjer i EFN?
Kontakt EFN
Om EFN
EFNs styre
EFN Ungdom
EFNs studentgruppe
A4-plakat om EFN
En pamflett om EFN og EFN Ungdom: HTML, PS, PDF, SXW (OpenOffice.org), PS 2, PDF 2
Meld deg på EFNs hovedforum, efn-listen
Bli med i EFNs arbeidsgrupper, utvalg eller lokalavdelinger: http://mailman.efn.no/mailman/listinfo
EFN på IRC
EFN TWiki
Arrangementer og møter i eller med EFN
EFNs pressemeldinger
EFNs notatserie
Debatt
EFN i intervjuer
EFN i media
Kampanjer
FAQ-dokumenter
Teknisk allmennkunnskap
EFNs åpne brev
Forum for kunnskapsallmenninger
DRM: Cory Doctorow
English Corner
EFNs høringsuttalelser
Bio-Optisk Kunnskapsbærer
EFNs bibliotek
Eksterne lenker
Resist Internet Censorship 
      - get informed.
[ meld deg inn nå! || skriv til styret || skriv til webmaster ]


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     23. juni   2005.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you