EFNs logo

INDEX

  1. Hva er eksemplarrettigheter?
  2. Retten til å kopiere
  3. Kopiering som samfunnsverdi
  4. Noen problemer med KKDs nye lovforslag
  5. Hva kan gjøres?
  6. Hva kan gjøres (forts.)?
  7. Skadevirkninger av lovbeskyttelse av DRM
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/index.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you