EFNs logo


HVA KAN GJØRES FOR Å BEVARE BRUKERNES OG ALLMENNHETENS RETTIGHETER OG INTERESSER?
  1. Lov å omgå DRM/sperrer for avspilling på selvvalgt utstyr og for privat kopiering
  2. Lov å omgå DRM/sperrer for privat fremføring (handlinger som ikke er "opphavsrettslig relevant handling")


Med andre ord: DRM bør kun ha rettslig vern når den brukes for å hindre ulovlig bruk. Ifølge underholdningsbransjen er det dette som er formålet med DRM. Hvorfor prøver da bransjen å innføre rettslig vern for DRM som brukes til å hindre lovlig bruk? Slik privat lovgivning må ikke godtas.
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/02/ke40.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you