EFNs logo

INDEX

 1. DRM og "Effektive tekniske beskyttelsessystemer"
 2. Gale og skadelige myter om DRM
 3. DRM-planeten
 4. DRM: Ikke noen beskyttelse
 5. DRM: Selvmotsigende og skadelig
 6. Hva er "effektiv DRM"?
 7. "Effektiv DRM" - et fantasifoster?
 8. Orwellianske drømmer
 9. Den "leie" undergravingen av kjøp og salg av eksemplarer
 10. DRM som rettighetstyveri
 11. DRM fører til mer kopiering og nedlasting, ikke mindre
 12. DRM stopper nabohjelp og hindrer utøvelse av lovbeskyttede brukerrettigheter
 13. Flytende verk og data gir frihet, fremskritt og mangfold
 14. DRM: Ånds- og kulturarbeidernes fiende
 15. DRM som samfunnstrussel
 16. Kilder om DRM
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/of/index.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you