EFNs logo

Artikler


EFN notat nr. 1: Kryptografi, kriminalitet og personvern
http://www.efn.no/krypto-notat.html

EFN notat nr. 2: Spørsmål fra EFN til de politiske partiene
http://folk.uio.no/thomas/efn/partivalg-notat.html

EFN notat nr. 3: Gjenreis eksemplarrettighetene!
http://www.efn.no/eksemplarrettigheter.html

EFN notat nr. 4: "CD"-plater med brukssperrer krenker forbrukerrettigheter og bør lovreguleres
http://www.efn.no/d-platenotat.html

EFN notat nr. 5: Brave New Word
http://www.efn.no/brave-new-word.html

EFN notat nr. 6: Filkonvertering
http://www.efn.no/filkonvertering.html

EFN notat nr. 7: Kopiering som samfunnsverdi
(Bøker og kopiering: betingelser for kunnskap og demokrati)
http://www.efn.no/kopieringsverdi.html


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     23. september   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you