EFNs logo

Artikler


Kryptografi, kriminalitet og personvern
http://www.efn.no/krypto-notat.html

Spørsmål fra EFN til de politiske partiene
http://folk.uio.no/thomas/efn/partivalg-notat.html

Gjenreis eksemplarrettighetene!
http://www.efn.no/eksemplarrettigheter.html

"CD"-plater med brukssperrer krenker forbrukerrettigheter og bør lovreguleres
http://www.efn.no/d-platenotat.html

Brave New Word
http://www.efn.no/brave-new-word.html

Filkonvertering
http://www.efn.no/filkonvertering.html

Kopiering som samfunnsverdi
(Bøker og kopiering: betingelser for kunnskap og demokrati)
http://www.efn.no/kopieringsverdi.html


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     10. mars   2010.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you