EFNs logo


Velkommen til EFN Ungdom!

EFN Ungdom (EFNU) er ungdomsorganisasjonen til EFN.
EFN er en rettighetsorganisasjon som jobber med medborgerskap
og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.

Medlemskap i EFNU:
http://efn.no/ungdom/efnu-innmelding.html
Du kan også melde deg på efn-listen, EFNs viktigste forum og informasjonskanal:
http://efn.no/efn-listen.html.

EFNUs vedtekter:
http://efn.no/ungdom/efnu-vedtekter.html

Referat fra generalforsamling i EFN Ungdom:
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Kontakt EFNU-styret:
Henvendelser kan sendes til EFNU-styret på efnu-styret@efn.no.

Papirpost:
EFNU
Postboks 2843 Solli
0204 Oslo

EFNUs organisasjonsnummer: 989 794 582
EFNUs bankkontonummer: 6041 0600 334Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/ungdom/index.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     12. oktober   2012.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you