EFNs logo

INDEX

 1. Forside
 2. Fremtid eller fortid?
 3. DRM og "Effektive tekniske beskyttelsessystemer"
 4. Gale og skadelige myter om DRM
 5. DRM-planeten
 6. DRM: Ikke noen beskyttelse
 7. DRM: Selvmotsigende og skadelig
 8. Avspilling muliggjør alltid kopiering
 9. Hva er "effektiv DRM"?
 10. "Effektiv DRM" - et fantasifoster?
 11. Orwellianske drømmer
 12. Den "leie" undergravingen av kjøp og salg av eksemplarer
 13. DRM som rettighetstyveri
 14. DRM fører til mer kopiering og nedlasting, ikke mindre
 15. DRM stopper nabohjelp og hindrer utøvelse av lovbeskyttede brukerrettigheter
 16. Flytende verk og data gir frihet, fremskritt og mangfold
 17. DRM: Ånds- og kulturarbeidernes fiende
 18. DRM skaper motvilje og opprør rettet mot skaperne av åndsverk
 19. DRM er dyrt og dårlig, ikke billig og fleksibelt
 20. DRM som samfunnstrussel
 21. Hva er løsningen?
 22. En moderne opphavsrett?
 23. Eksemplarfremstilling og kunstig knapphet
 24. Evig eies...
 25. Opphavsrett og innovasjon
 26. Hvilke ordninger og modeller?
 27. Kilder om DRM
Index       Neste

Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/foredrag/of/index.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you