EFNs logo

OM EFN-LISTEN

Av Thomas Gramstad

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons License.

EFN-listen er en epostliste og er EFNs eldste forum. Les om EFN på EFNs nettsted, www.efn.no. Her er forøvrig en plakat om EFN i A4-størrelse: http://folk.uio.no/thomas/lister/efn-plakat.html.

En Internett postliste er en form for elektronisk konferanse eller gruppekommunikasjon der meldinger distribueres til hver av deltakerne (abonnentene). Den enkelte må selv melde seg på som abonnent og da kommer meldingene fra listen i hans eller hennes personlige Internett postkasse (samme prinsipp som en abonnementsavis). Oppskrift for å gjøre dette kommer nedenfor.

EFN-agenda og EFN-listens formål er å informere om, diskutere og planlegge EFNs aktiviteter og distribuere relevant informasjon om EFNs interesseområder til abonnentene. Man kan abonnere på listene uten å være medlem av EFN.

EFN-listen administreres fra august 2000 vha. en listetjener som heter Mailman. Denne har et nettsidebasert grensesnitt med egne nettsider for en del funksjoner som på- og avmelding på listen m.m. Nettadressen (fra 26. mars 2010) er: http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen.
Du kan også melde deg på listen ved å sende en melding til efn-listen-request@uib.no med ordet subscribe i meldingens Subject: (eller Emne: dersom du har grensesnitt på norsk).

Når du ønsker å bidra til listen, kan du sende meldingen til efn-listen@uib.no. Etter en tid vil du enten motta en kopi av meldingen slik at du vet at den har blitt distribuert (eller du vil evt. få en feilmelding).

EFN-listen har i sin historie inneholdt både mange gode diskusjoner og kunnskaper, men også mange intense og tildels langvarige kranglinger ("flame wars"). I november 2003 ble det innført en ordning kalt semi-moderering (se spørsmål 11 nedenfor) for å begrense kranglingen. I mai 2009 ble ordningen med semi-moderering opphevet, etter to måneders intens personstrid der semimoderering viste seg å være et både for spinkelt og for arbeidskrevende, og dessuten for kontroversielt, virkemiddel. Istedet ble efn-listen delt i to epostlister: Ett helt åpent og umoderert forum (noen vil si barnehage) der krangling og personstrid kan foregå uhemmet, og et målrettet og regulert forum som skal være saklig og konstruktivt, og der personangrep er bannlyst. Det første heter efn-listen, det andre heter efn-agenda.

Dette betyr at dersom du ønsker en mest mulig total ytringsfrihet, som inkluderer personangrep, "flame wars" og perioder med mye støy, så melder du deg på efn-listen (les videre nedover); dersom du ønsker et saklig og konstruktivt diskusjonsklima, så melder du deg på efn-agenda som du finner her: http://mailman.efn.no/mailman/listinfo/efn-agenda.

Dersom du har gode nerver og velger å gi deg i kast med efn-listen anbefales du å lese spørsmålene og svarene nedenfor, kanskje særlig nummer 4. EFN-listen er til tider som en blanding av en pub i sentrum lørdag natt og en barnehage, men det er likevel mange som vil ha den maksimale ytringsfriheten, med alle dens kostnader.

Fra og med 2. juli 2009 er semi-moderering gjeninnført på efn-listen. Flere frivillige er trukket inn i liste-administrasjonen, og styret jobber med å utvikle reglene for semi-moderering samt andre tiltak for å forbedre efn-listen.SPØRSMÅL OG SVAR OM EFN-LISTEN

 1. KAN JEG VÆRE MEDLEM AV EFN ELLER STÅ PÅ EFN-LISTEN UTEN Å MOTTA EPOST FRA LISTEN?
 2. KAN JEG LESE MELDINGENE TIL EFN-LISTEN PÅ WEB ISTEDENFOR SOM EPOST?
 3. JEG VIL GJERNE POSTE EN MELDING TIL EFN-LISTEN PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON, MEN JEG ØNSKER Å SLIPPE Å BLI TILLAGT DENNES UTTALELSER I KOMMENTARTRÅDEN SOM FØLGER. ER DETTE MULIG?
 4. HJELP! EFN-LISTEN DRUKNER I KRANGEL OG UTSKJELLING, OG HVIS JEG PRØVER Å POSTE NOE SELV BIDRAR JEG BARE TIL AT DET BLIR MER KRANGLING! FINNES DET NOE LURT JEG KAN GJØRE??
 5. JEG TROR JEG HAR FALT UT AV EFN-LISTEN (KANSKJE EPOSTADRESSEN MIN BOUNCET MELDINGER EN STUND) - HVA SKAL JEG GJØRE?
 6. KAN JEG POSTE VEDLEGG TIL EFN-LISTEN?
 7. JEG SENDTE EN POSTING TIL EFN-LISTEN MEN DEN KOM IKKE GJENNOM OG JEG FIKK BESKJED OM ET ELLER ANNET MED "SUSPICIOUS HEADER"? HVA BETYR DETTE, OG SKAL JEG PRØVE Å POSTE PÅ NYTT?
 8. JEG SENDTE EN POSTING SOM BLE HOLDT IGJEN FOR GODKJENNING, OG NÅ ØNSKER JEG Å KANSELLERE/FÅ SLETTET DENNE MELDINGEN, SLIK AT DEN IKKE BLIR SENDT UT PÅ LISTEN (F.EKS. FORDI JEG SENDTE DEN PÅ NYTT OG KLARTE Å POSTE DEN TIL HELE LISTEN FRA MIN RIKTIGE ADRESSE, ELLER UTEN VEDLEGG E.L.). KAN DU BARE SLETTE/IKKE GODKJENNE DEN MELDINGEN SOM LIGGER TIL GODKJENNING?
 9. KAN JEG POSTE MELDINGER MED PGP-SIGNATUR (ELLER GPG ETC.) TIL LISTEN?
 10. HVA/HVOR ER PASSORDET MITT?
 11. HVA ER SEMI-MODERERING?
 12. KAN DU SETTE OPP LISTEN SLIK AT STANDARD FØRSTEVALGET FOR SVAR (Reply-To:) ER LISTENS ADRESSE?
 13. KAN JEG SENDE Bcc: TIL EFN-LISTEN?
 14. JEG FIKK FEILMELDINGEN Message has implicit destination DA JEG PRØVDE Å POSTE EN MELDING TIL EFN-LISTEN. HVA BETYR DET?
 15. HVORDAN KAN JEG MELDE MEG AV EFN-LISTEN, ELLER ENDRE MIN ABONNENTADRESSE TIL EN NY ADRESSE?
 16. HVEM ER LISTE-ADMINISTRATORER FOR EFN-LISTEN?
 17. HVEM ER SAMARBEIDSKOORDINATOR FOR EFN-LISTEN OG HVA MENES MED "POSITIVE RETNINGSLINJER"?


1. KAN JEG VÆRE MEDLEM AV EFN ELLER STÅ PÅ EFN-LISTEN UTEN Å MOTTA EPOST FRA LISTEN?

Ja. Da melder du deg først på listen. Så går du til websiden for påmelding, hvis du ikke allerede er der, altså http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen og velger disable (eller med norsk grensesnitt: Motta meldinger -- Nei). Da står du som abonnent/medlem med nomail, dvs. du vil ikke motta noe epost fra listen.

Du vil da selv være ansvarlig for å skaffe deg informasjon om begivenheter, arrangementer, generalforsamlinger osv. dersom du ønsker å delta på disse.

2. KAN JEG LESE MELDINGENE TIL EFN-LISTEN PÅ WEB ISTEDENFOR SOM EPOST?

Ja. Du kan bla gjennom web-arkivet av meldinger til listen når/hvis du måtte ønske dette. Du finner arkivet her: http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen.
Merk at du må være abonnent på efn-listen (med eller uten nomail satt, se ovenfor) for å få tilgang til arkivet.

Fra 8. desember 2008 er det satt opp et eksperimentelt webforum som speiler epostlisten (EFN-listen) på en tjeneste som heter Nabble. Speilingen arter seg slik at alt som postes på epost-listen dukker opp som meldinger i forumet "EFN-listen" på Nabble, og vice versa.

Det innebærer at de som ønsker å følge EFN-listen via et webforum, istedenfor eller i tillegg til EFN-listen, kan melde seg inn i dette forumet. Forumet er privat og kun synlig for medlemmer. Det vil ikke bli indeksert av søkeroboter. For å bli medlem av forumet må man først skaffe seg en konto på Nabble. Man melder seg på Nabble her:
http://n2.nabble.com/user/Register.jtp.
(Nabble har ikke god passord-sikkerhet, så ikke bruk et viktig passord på Nabble.)

For at speiling skal være sømløs er det viktig at du melder deg inn i Nabble med eksakt samme epost-adresse som du bruker når du poster på EFN-listen (hvis ikke vil meldinger du poster på web-forumet ikke bli speilet av EFN-listen.)

Etter at du har meldt deg inn i Nabble kan du gå til forumet "EFN-listen", som befinner seg på følgende adresse: http://n2.nabble.com/EFN-listen-f1621336.html.

Merk at Nabble-tjenesten geografisk befinner seg i USA og dermed er underlagt USAsk jurisdiksjon.

Det er laget en kjapp løsning som skal gjøre det mulig for folk å selv melde seg på webforumet (tilsvarende den vi lenge har hatt for den Mailman-baserte postlisten). Her er siden der man melder seg på EFN-listen på web:
http://hannemyr.com/efn/index.html.

NB: Det ser ut til at meldinger i Nabble-arkivet slettes etter en viss tid. Dette utgjør altså ikke et generelt arkiv, men kun de nyeste innleggene fra efn-listen.

NB 2: Det er laget en integrert løsning for efn-listen og et EFN-webforum i Drupal, på testserveren for efn.no. Når de nye nettsidene med Drupal kommer opp, så vil denne løsningen erstatte Nabble-løsningen, og sistnevnte vil bli faset ut.

3. JEG VIL GJERNE POSTE EN MELDING TIL EFN-LISTEN PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON, MEN JEG ØNSKER Å SLIPPE Å BLI TILLAGT DENNES UTTALELSER I KOMMENTARTRÅDEN SOM FØLGER. ER DETTE MULIG?

Ja. Les her:
http://efn.no/nn.html

4. HJELP! EFN-LISTEN DRUKNER I KRANGEL OG UTSKJELLING, OG HVIS JEG PRØVER Å POSTE NOE SELV BIDRAR JEG BARE TIL AT DET BLIR MER KRANGLING! FINNES DET NOE LURT JEG KAN GJØRE??

Ja. Les her:
http://efn.no/postlistenetikette.html

Se også spørsmål 11 og spørsmål 17.

5. JEG TROR JEG HAR FALT UT AV EFN-LISTEN (KANSKJE EPOSTADRESSEN MIN BOUNCET MELDINGER EN STUND) - HVA SKAL JEG GJØRE?

Når du tror du har falt av listen, gjør følgende:

 1. Ikke send en "testmelding" til listen.
 2. Gå gjennom påmeldingsprosedyren på
  http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen
 3. Ikke send en "testmelding" til listen.
 4. Hvis du av en eller annen grunn ikke er i stand til å gjennomføre punkt 2 ovenfor eller det skjer noe unormalt, send en melding til thomas@ifi.uio.no og spør.
 5. Ikke send en "testmelding" til listen.
6. KAN JEG POSTE VEDLEGG TIL EFN-LISTEN?

Nei. Se neste spørsmål.

7. JEG SENDTE EN POSTING TIL EFN-LISTEN MEN DEN KOM IKKE GJENNOM OG JEG FIKK BESKJED OM ET ELLER ANNET MED "SUSPICIOUS HEADER"? HVA BETYR DETTE, OG SKAL JEG PRØVE Å POSTE PÅ NYTT?

Det betyr mest sannsynlig at postingen har et brevhode (header) for Content-Type: der det står noe annet enn Text/Plain. Du prøvde altså å poste en melding i et annet format enn ren tekst (plain text), f.eks. i form av et vedlegg. Vedlegg er uvelkommen på efn-listen (og i nesten alle andre nettfora) fordi de kan inneholde virus, ormer, proprietære filformater som ikke alle kan lese, eller annen styggedom. Derfor holdes postinger med vedlegg igjen, og vil som regel ikke bli godkjent. Den nye versjonen (fra mars 2010) av Mailman (listetjeneren) som efn-listen kjører på har mulighet for automatisk stripping av vedlegg. Det betyr at postinger med vedlegg ikke lenger holdes igjen, men slippes automatisk gjennom uten vedlegg.

Det er vanligvis kun to typer vedlegg som kan bli godkjent og sluppet gjennom: PGP-signaturer (og tilsvarende, som GPG), og ren-tekst vedlegg. Listen er satt opp slik at slike vedlegg skal godkjennes automatisk, på lik linje med vanlige ren tekst-meldinger.

(En gang iblant kan PDF-vedlegg bli sendt ut på listen av liste-administratorene eller styret.)

En PGP-signatur kan føyes til en melding som et vedlegg, eller den kan legges rett inn i meldingen ("inline") som en del av teksten i meldingen.

Ren tekst-vedlegg bør vanligvis unngås. Det er som regel lett: f.eks. kan du klippe og lime inn det som ellers ville ha blitt et vedlegg, eller du kan lese det rett inn (inline) i meldingen fra en fil. Et spesialtilfelle er når du videresender (forwarder) en annen epostmelding (som også må være i ren tekst) til listen. Normalt skal forwardingen skje av seg selv i ren tekst, og du kan evt. skrive noe selv før eller etter det du videresender. Da vil postingen din gå rett gjennom til listen. Men noen epostklienter er satt opp til å videresende meldinger som vedlegg. Dette kan medføre at postingen din blir holdt igjen og må i såfall godkjennes manuelt av listeadministrator. Det tar tid og arbeid og innebærer dessuten at postingen har en risiko for å gå tapt i spamslettingen. Derfor bør du endre oppsettet i epostklienten din slik at den videresender meldinger som ren tekst og ikke som vedlegg.

Du bør være generelt tilbakeholden med å sende vedlegg, også ufarlige vedlegg, når det kan unngås. Dette fordi ufarlige vedlegg senker terskelen hos mange brukere for å åpne farlige vedlegg.

Normalt behøver du ikke poste en tilbakeholdt melding om igjen, slike meldinger vil bli godkjent av liste-admin. Unntaket er hvis det dreier seg om en posting som det haster å få distribuert til listen. Send gjerne en slik posting på nytt på en slik måte at den kommer gjennom med en gang.

Se også neste spørsmål.

8. JEG SENDTE EN POSTING SOM BLE HOLDT IGJEN FOR GODKJENNING, OG NÅ ØNSKER JEG Å KANSELLERE/FÅ SLETTET DENNE MELDINGEN, SLIK AT DEN IKKE BLIR SENDT UT PÅ LISTEN (F.EKS. FORDI JEG SENDTE DEN PÅ NYTT OG KLARTE Å POSTE DEN TIL HELE LISTEN FRA MIN RIKTIGE ADRESSE, ELLER UTEN VEDLEGG E.L.). KAN DU BARE SLETTE/IKKE GODKJENNE DEN MELDINGEN SOM LIGGER TIL GODKJENNING?

Nei - jeg leser vanligvis epost i den rekkefølgen den kommer, og da kommer din melding om kansellering etter meldingen fra listetjeneren om postingen som ble holdt igjen, slik at jeg er ferdig med å behandle postingen før jeg leser kanselleringsmeldingen. Hovedregelen blir derfor at når du har sendt en melding til efn-listens adresse, så vil den bli postet til listen - og har du sendt den flere ganger, så vil den bli postet det antallet ganger til listen. Jeg har ingen mulighet eller vilje til å kryssreferere approval-meldinger med evt. mulig kanselleringsmelding eller ekstraposting i min epostkø som omfatter 500 nye meldinger hver dag.

9. KAN JEG POSTE MELDINGER MED PGP-SIGNATUR (ELLER GPG ETC.) TIL LISTEN?

Javisst. Se detaljert svar her (spørsmål 7).

10. HVA/HVOR ER PASSORDET MITT?

For å gjøre endringer i ditt personlige oppsett for abonnement på efn-listen, eller for å få tilgang til efn-listens offisielle arkiv, må du bruke ditt personlige passord. (Arkivet er kun tilgjengelig for abonnenter på efn-listen.) Passordet ditt ble opprettet og sendt til deg via epost da du ble meldt på som abonnent på efn-listen. Dersom du ikke har passordet kan du sende det til deg selv via listetjenerens nettside for efn-listen. Gå inn på nettsiden til efn-listen: http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen, og gå helt nederst på siden, til feltet Edit Options. Tast inn den epostadressen som du er påmeldt efn-listen med. Du vil nå få opp en ny nettside, der et av alternativene er Email My Password To Me.

11. HVA ER SEMI-MODERERING?

MERK: Fra og med 12. mai 2009 er styrets semi-moderering av efn-listen avsluttet, og efn-listen er dermed fullstendig umoderert. Fra dette tidspunkt er EFNs epostliste delt i to, se redegjørelse om efn-listen og efn-agenda ovenfor (øverst på denne nettsiden). Det pågår en diskusjon blant medlemmene på efn-listen om å evt. organisere en avstemning og en modereringskomite med nye modereringsregler for efn-listen.

Den 14. november 2003 ble efn-listen semi-moderert. (Tidligere var efn-listen helt umoderert).

Semi-moderering er en policy mot "flaming" (intens personrettet krangling) og personkarakteristikker, som IETF fant opp og innførte på sine postlister.

Som i EFN liker man i IETF ikke sensur, så man opererer med et regelverk som gjelder alle - men som i effekt virker mot de som ikke klarer å følge elementære regler for folkeskikk. Disse får imidlertid ikke sine synspunkter sensurert - men de får en høflig beskjed om reformulere seg mht. bruk av ad hominem før de slipper gjennom til listen.

I utgangspunktet tiltros folk å oppføre seg ordentlig, dvs. innleggene deres går direkte til listen - uten å gå via noen moderering eller godkjenning. Alle er altså umoderert i utgangspunktet. Folk som ikke kan oppføre seg ordentlig får først en advarsel. Etter tre advarsler settes de på en "watch-liste", og det er først da de blir gjenstand for moderering. Etter en bestemt tidsperiode uten at moderator-inngrep er nødvendig tas de igjen av watch-listen.

Denne prosessen kalles semi-moderering og IETFs erfaring er at semi-moderering fungerer preventivt mot flaming og personkarakteristikker og dermed innebærer minimalt av moderering, forsinkelser og belastninger på listeadministratorer.

EFNs styre innførte semi-moderering på efn-listen etter at efn-listen ble belastet med en langvarig flame-war høsten 2003. Å plassere en person på en slik watch-list krever et styrevedtak, ingen enkeltperson kan ta en slik avgjørelse. All behandling av klager i forbindelse med semi-moderering vil gjøres og vedtas av EFNs styre.

Styret vil kunne semi-moderere deltakere på eget initiativ eller på oppfordring fra listemedlemmer. Det er alltid en god ide å kunne ha differensiert respons, så et av poengene med styrebehandling må derfor være å se hvilke virkemidler som skal brukes. Watchlisting er ett virkemiddel, "tilsnakk fra styret" er en annen, og styret kan evt. også utvikle og bruke andre virkemidler. Formålet vil alltid være å forbedre debatten, aldri å begrense den, derfor er ikke virkemidlene det sentrale, men resultatene av dem.

Semi-moderering på efn-listen rettes normalt kun mot personkarakteristikker og flaming, som er det som oppleves som det største problemet av listens deltakere, og ikke mot f.eks. flåsethet, trolling, off-topic-postinger o.l., gitt at disse ikke er ekstreme i omfang eller hyppighet.

Varigheten av en semi-modereringsperiode for en person vil normalt være i størrelsesorden 2-3 måneder.

Vi i EFNs styre ønsker noen få enkle regler å forholde seg til, og vi tror også at ikke alt dette kan avgjøres på forhånd, men må få vokse seg til over tid fra sak til sak.

Vi ønsker at reglene for semi-moderering skal være mest mulig kontekst-frie og rett og slett uttrykke og fange inn det vi løselig kan kalle god eller vanlig regulær folkeskikk. "Ikke kall en annen listedeltaker stygge ting" er et eksempel - og trolig det mest vanlige tilfellet der semi-moderering er et aktuelt virkemiddel. En listedeltaker som kaller en annen for en "ondsinnet idiot" vil etter dette være utenfor folkeskikken - uansett hvem som kaller hvem, uansett hva som er forhistorien til at dette ble sagt, og uansett om det skulle være "sant" eller "riktig" at vedkommende faktisk er en "ondsinnet idiot" eller ikke. (EFN er ikke stedet for å stille personlighets- eller karakter-diagnoser.)

Vi mener at det må foreligge en intensjon om personangrep for at noe skal være et personangrep - man kan ikke angripe noen uten å vite at man gjør det. Men det er selvsagt vanskelig å avgjøre hva andres intensjon er - derfor er det bedre å ha enkle regler for folkeskikk som de fleste kan enes om, enn å tolke inn personangrep der det ikke var ment å være personangrep. Det siste vil automatisk gjøre dem som beskyldes for personangrep defensive og at de føler at de blir dårlig behandlet og vil føre til et unødvendig høyt konfliktnivå, redusert evne og vilje til å høre på motdebattanten og dårligere kommunikasjon.

Noen eksempler på ting som kan forveksles med personangrep: Dårlig evne til eller liten erfaring med å debattere kan se ut som personangrep, selv om det ikke er ment slik. Debattering gjennom spissformuleringer og provokasjoner for å stille ting opp mot hverandre kan virke som personangrep, spesielt hvis motdebattanten oppfatter en spissformulering fra den andre som noe som tillegges en selv (altså som en stråmann). Evnen til å tåle å bli provosert er nok en viktig del av god debatteknikk. Et annet eksempel er kjepphester. De aller fleste mennesker har en eller flere hjertesaker eller anti-saker som de fleste andre vil oppfatte som overdimensjonert, og vil gjerne bruke mer eller mindre relaterte saker som innfallsport eller påskudd til å ri kjepphesten. Dette kan lett føre til avsporinger; i verste fall kan det føre til at motdebattanten oppfatter kjepphesten som en stråmann som tillegges ham eller henne selv og kanskje som et personangrep. God debatteknikk tilsier å være oppmerksom på dette problemet, og å prøve å skille fra hverandre kjepphester, stråmenn, avsporinger og personangrep. En god gammel regel er å anta uvitenhet (her: dårlig debatteknikk) og ikke ondskap (her: personangrep).

Siden en persons hjertesak er en annens avsporing, bør alle prøve å vise toleranse i forhold til det en selv oppfatter som avsporinger. Postlister og andre nettfora har ikke noen tidsgrense (i motsetning til fysiske møter etc.) og kan derfor tillate seg en mer eksplorativ, utforskende eller peripatetisk modus. Derfor bør ingen føle at de har rett til å bestemme for andre hva som er interessant å diskutere, selv ikke den som startet en tråd. Om tråden avviker fra det en ønsket å ta opp da en startet tråden, er det riktige ikke å kritisere eller å angripe de som går i andre retninger - istedet bør man ignorere disse og heller ta opp på nytt den problematikken og retningen en ønsker å gå i i en ny (sub-)tråd. (Se også svaret på spørsmål 4 ovenfor).

Semi-moderering innebærer som sagt at alle klager og vedtak i denne forbindelse behandles og fattes av EFNs styre - og ikke av noen enkeltperson (listeadministrator). En listeadministrator som oppdager et stort problem kan innføre en midlertidig moderering, og da skal styret straks varsles slik at de kan behandle saken i løpet av kort tid. Vanligvis vil en person bli gitt 2-3 advarsler om at h*n har gått over streken før evt. semi-moderering av personen iverksettes. I spesielt grove, gjentatte eller eskalerende situasjoner kan styret innføre umiddelbar moderering, eller andre tiltak for å bevare efn-listen som fungerende forum eller EFNs omdømme. Men vi ønsker å gripe inn før ting kommer så skjevt ut som det - se spørsmål 17 for tiltak som er ment å fange opp konflikter på et så tidlig stadium som mulig.

Listeadministratoren tar seg av og fatter tekniske beslutninger vedrørende listen. En klage med ønske om semi-moderering av en annen listedeltaker bør være absolutt siste utvei. Ved en potensiell klagesituasjon bør derfor følgende tanke- og handlingsrekke inngå hos den som ønsker å klage:

 1. Er jeg sikker på at jeg virkelig ønsker å ta opp dette, eller kan jeg droppe og glemme det her og nå?
 2. Er jeg helt sikker?
 3. Da får jeg først ta det opp i en direkte melding til avsender/den personen som er klagens objekt. Dersom denne ikke svarer meg på en tilfredsstillende måte:
 4. Er jeg sikker på at jeg virkelig ønsker å gå videre med saken, eller kan jeg droppe og glemme den her og nå?
 5. Er jeg helt sikker?
 6. Da får jeg klage til EFN-styret.

EFNs styre har flere politiske saker, oppgaver, invitasjoner, driftsoppgaver, representasjoner etc. enn vi klarer å overkomme, og vi ønsker ikke å drukne i en haug av slike klagesaker også. Før du klager over at ditt ego har blitt mishandlet av en annen listedeltaker, vurder derfor nøye om du virkelig er sikker på at EFNs styre bør ta vekk tid og krefter fra de andre oppgavene og bruke dem på deg.

Saksgangen for klager blir altså først å prøve å komme til minnelighet med den andre personen, evt. å ignorere personen hvis dette ikke er mulig, og kun i alvorlige tilfelle henvende seg til efn-styret. EFN-styret ønsker ikke å påta seg alminnelig fredsmegling mellom listedeltakerne. Alle kan ikke bli venner i et slikt forum, og noen vil mislike hverandre uansett. En "god klagesak" er en sak som har negative konsekvenser for efn-listens funksjon som diskusjonsforum dersom den ikke blir behandlet. Alt annet er privat krangling som bør holdes unna både efn-listen og efn-styret. En klage skal inneholde konkret påvisning av brudd på god folkeskikk. Klager skal normalt holdes unna efn-listen, ellers blir de jo bare en del av støyen og vil inngå i uthengning, personangrep etc.

Når det gjelder påklaging av klageresultat, så er det jo efn-styret som i realiteten blir høyeste instans. Dersom man mener saken er viktig for EFN som organisasjon eller for efn-listens funksjon som diskusjonsforum, kan man ta opp dette på efn-listen (og evt. på generalforsamlingen, som er foreningens høyeste organ).

Ellers vil jeg minne om at det er vanlig å skille mellom to ulike debattyper: den utforskende der man sammen prøver å finne frem til sannheten eller iallfall mer innsikt og gjerne kan prøve ut hverandres posisjoner etc., og den kompetitive der man prøver å rendyrke klare, motsatte og gjerne litt ekstreme posisjoner for å sette disse opp mot hverandre, for deretter å prøve å vinne debatten på vegne av sin posisjon. Jeg er vant til at den første typen kalles "diskusjon" og den andre typen "debatt". Begge er gyldige og har hver sine fordeler og ulemper, og begge hører derfor hjemme på efn-listen. Jeg tror ikke den ene nødvendigvis skaper flere tilskuere eller lurkere enn den andre - det vil uansett til enhver tid være flere tilskuere enn postere i ethvert nettforum. Det kan være frustrerende for en tilhenger av den ene typen å støte sammen med en av den andre typen i en diskusjon eller debatt, men dette må vi (alle på listen) rett og slett leve med. Igjen blir hovedpoenget å fremme sine egne mål, heller enn å bekjempe andres.

12. KAN DU SETTE OPP LISTEN SLIK AT STANDARD FØRSTEVALGET FOR SVAR (Reply-To:) ER LISTENS ADRESSE?

Nei, ikke tale om, dette er en vederstyggelighet.

Den mest riktige måten å sette opp dette på for postlister er å ikke sette opp noe i det hele tatt, altså å sette opp listetjeneren slik at den lar være å endre innholdet i Reply-To:-brevhodefeltet. Det er avsender, og ikke listen eller listetjeneren, som skal bestemme hvor Reply-To: skal gå. Dette er en rettighet som ikke bør fratas avsender. Til gjengjeld krever den at folk som svarer er oppmerksomme nok til å følge med på hvor de faktisk er i ferd med å sende svaret sitt. (Av en eller annen grunn er det mange mennesker som ikke følger noe særlig med på dette - noe som alltid har forundret meg! For meg er det like merkelig som om noen skulle skrive adressat på et fysisk brev med bind for øynene! Samtidig er det nok lettere å gjøre feil her, jeg har også opplevd selv å gjøre det. Men egentlig er jo dette velfortjent hvis man sender epost i hytt og gevær...)

Det "nest riktigste" eller nest beste oppsettet er at listen/listetjeneren setter Reply-To: til avsender (og altså ikke til listen selv) som standard førstevalg for svaradresse, slik at det kreves et aktivt valg fra den som svarer dersom vedkommende ønsker å poste til listen.

Den dårligste løsningen er å sette Reply-To: til listen som standard førstevalg for svaradresse. Dette er et dårligere alternativ fordi det vanligvis er verre for en person (og evt. for forumet) å feilsende privat informasjon til et forum (det finnes mange pinlige og til og med skadelige selvskuddseksempler på dette), enn å sende en melding ment for listen til en privatperson. I det siste tilfellet kan du bare poste meldingen på nytt til listen (evt. be mottaker om å gjøre det, dersom du av en eller annen grunn ikke skulle ha tatt vare på kopi av din egen melding). I tillegg kommer en rekke tekniske grunner til at det er en dårlig løsning å sette default eller standard svar til listen, og de kan du lese om her: http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html.

Se forøvrig hele debatten her:

http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html
http://www.metasystema.net/essays/reply-to.mhtml
http://woozle.org/~neale/papers/reply-to-still-harmful.html

13. KAN JEG SENDE Bcc: TIL EFN-LISTEN?

Nei. Se neste spørsmål.

14. JEG FIKK FEILMELDINGEN Message has implicit destination DA JEG PRØVDE Å POSTE EN MELDING TIL EFN-LISTEN. HVA BETYR DET?

Du prøvde å sende en "usynlig kopi" (Blind Carbon Copy, eller Bcc:) til efn-listen. Slik bruk av Bcc: er noe som typisk gjøres av spammere, datavirus etc. Postinger til efn-listen må derfor ha efn-listens adresse, efn-listen@uib.no, i To: eller Cc:-feltet i meldingen. Meldinger som ikke har det blir stoppet av spam-filteret (dvs. holdt igjen for moderering eller godkjennelse av listeeier). Jeg godkjenner ikke slike meldinger, selv om de har legitimt innhold, fordi de skaper forvirring hos abonnentene om hvordan de fikk postingen, og slike meldinger vil gjerne også sabotere for dem som har automatisk sortering av postinger de mottar via efn-listen.

Du må derfor poste meldingen på nytt, med efn-listen@uib.no i To:- eller Cc:-feltet i meldingen.

Bcc:-ing av legitime postinger gjøres gjerne når man har en stor mottakerliste for en melding, altså at man sender til mange adresser på en gang. Du bør generelt unngå å ha med adressen til en postliste i en slik masseutsendelse (uansett om du bruker Bcc: eller ikke). Dette fordi:

1. Et stort antall synlige mottakere av en melding er et annet kriterium for spam-filtrering (slik at postingen da blir holdt igjen av listetjenerens spamfilter av denne grunn).

2. En posting som har efn-listen@uib.no i To:- eller Cc:-feltet og som i tillegg har en rekke usynlige Bcc:-mottakere vil forårsake at de usynlige tror at noen har meldt dem på efn-listen uten å spørre dem. Dette fører til misforståelser eller konflikter.

3. Hvis mottakere av en slik posting som ikke er abonnenter på efn-listen svarer på postingen, og svaret også sendes til efn-listen, blir det mye rot og ekstraarbeid med postinger som holdes igjen fordi listetjeneren ikke kjenner igjen adressene som meldingene kommer fra.

4. Individuelle mottakere av en posting som også er sendt til efn-listen kan komme til å få Cc: av evt. lange diskusjoner på efn-listen, noe som sjelden er populært hos dem.

Derfor: Send først en egen melding til den lange adresselisten din med individuelle mottakere (evt. som Bcc:). Post deretter meldingen separat til efn-listen.

15. HVORDAN KAN JEG MELDE MEG AV EFN-LISTEN, ELLER ENDRE MIN ABONNENTADRESSE TIL EN NY ADRESSE?

Dersom du kun skal melde deg av, gå til punkt II.
Dersom du skal endre adresse, utfør både punkt I og punkt II.

I. Legg inn din nye adresse i subscribe-feltet på listens webside. Nettadressen til listens webside er: http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen
Ta retur slik at websiden oppdateres/lagres.

II. Gå inn på listens webside, som har denne nettadressen: http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen
Gå helt nederst på siden, der det står Edit Options. Tast inn din gamle adresse der, trykk på retur og få opp en ny webside. På denne websiden velger du Unsubscribe og taster inn adressen din som skal meldes av der.

16. HVEM ER LISTE-ADMINISTRATORER FOR EFN-LISTEN?

På efn-listens webside står til enhver tid de som er liste-administratorer nederst på siden: http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen. For tiden (april 2010) er det Thomas Gramstad, Øyvind Eide og Johnny Solbu.

17. HVEM ER SAMARBEIDSKOORDINATOR FOR EFN-LISTEN OG HVA MENES MED "POSITIVE RETNINGSLINJER"?

På EFNs åpne styremøte 26. november 2010 ble det vedtatt å velge en "diplomat" eller samarbeidskoordinator, som skal bidra til bedre samarbeid og dempe konflikter. Hanna E. Marcussen ble valgt til denne rollen, og alle oppfordres om å hjelpe til med å sende tips til henne når konflikter oppstår på efn-listen, slik at hun kan ta fatt i saken. Se forøvrig referatet fra styremøtet.

Hanna påtok seg også å utforme noen positive retningslinjer som deltakere på efn-listen oppfordres om å etterfølge etter beste evne. Gjeldende positive retningslinjer finnes her:
http://efn.no/styre/positiveretningslinjer.txt.Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/efn-listen.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     22. april   2010.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you