EFN: DIN VAKTBIKKJE PÅ NETTET

EFN (Elektronisk Forpost Norge/Electronic Frontier Norway) er en nettorganisasjon som er opptatt av å beskytte dine rettigheter og din deltakelse i nettsamfunnet. Personvern, tilgang til åpne og demokratiske infrastrukturer for internett, sikkerhet, kryptering, bruksrett og opphavsrett er blant EFNs prioriterte oppgaver. EFN er en ressursbase på disse områdene, og har som mål å være pådriver for den informasjonspolitiske dagsorden.

HVA EFN ER FOR

HVA EFN GJØR

EFN arbeider for å ivareta nettbrukernes interesser. EFN stiller deltakere til debatter, foredragsholdere til møter og konferanser, bidrar som høringsinstans i ulike nettrelaterte saker, og deltar forøvrig i en rekke debatter på trykk og i ulike nettfora.

HVORDAN FÅ INFORMASJON FRA EFN

Den beste måten du kan ivareta dine interesser og rettigheter på er ved å holde deg godt informert. Ved å melde deg på EFNs fritt tilgjengelige postliste kan du forsikre deg om å være informert om aktuelle temaer og debatter som vil avgjøre fremtiden for elektronisk kommunikasjon og dine rettigheter og muligheter i nettsamfunnet. Du kan melde deg på via denne web-siden: http://www.efn.no/efn-listen.html.
Du kan også følge med på EFNs nettsted, www.efn.no.

HVORDAN KONTAKTE EFN

EFN
Pb. 66 Blindern
0313 Oslo
mobil: 4790 0184
styret@efn.no
www.efn.no

http://folk.uio.no/thomas/lister/efn-plakat.html