EFNs logo

EFNs høringsuttalelser


23. april 2004: EFNs høringssvar til Barne- og familiedepartementets høringsnotat, Forslag til endringer i Markedsføringslovens paragraf 2b - strengere regler for e-postreklame

31. januar 2004: EFNs høringsuttalelse om NHDs utredning om "Åpen programvare i Norge" med grunnlag i rapporten utarbeidet av konsulentselskapet Teleplan

3. desember 2003: EFNs presentasjonTeknologirådets høring om IKT og personvern

3. september 2003: EFNs presentasjonTeknologirådets høring om programvarepolitikk

24. juni 2003: Om Endringer i Åndsverkloven m.m. som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF (EUCD)

25. november 2002: Om Grunnlagsdokument for nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

25. april 2000: Om endring av straffeloven § 262Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     8. mai   2004.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you