EFNs logo

Teknisk Allmennkunnskap


Teknisk Allmennkunnskap, eller Teknisk Avdeling om du vil, er EFN-vevens seksjon om tekniske emner. Her vil vi gi enkle og nyttige innføringer i emner som folk flest bør og vil ha nytte av å vite litt om. Her vil vi altså fremme det vi mener bør være teknisk allmennkunnskap i nettsamfunnet.

Øyvind A. Holm: Filkonvertering

Bjørn Remseth og Thomas Gramstad: Kryptografi, kriminalitet og personvern

Per Inge Østmoen: Bildelagring - formater og problemer


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     6. august   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you