EFNs logo

OM COPYRIGHT PÅ EFNS WEBSIDER

Creative Commons License

This work is licensed under a
Creative Commons License.

EFN støtter åpne lisenser og vi er i ferd med å legge opp Creative Commons-lisenser på EFN-veven. Hver artikkel eller side vil få sin egen CC-lisens. Les om Creative Commons her: http://www.creativecommons.org/. Se spesielt Licenses explained: http://www.creativecommons.org/learn/licenses/.

Merk at til forskjell fra amerikansk jurisdiksjon kan man i Norge ikke miste eller fraskrive seg ved avtale sine ideelle rettigheter (bl.a. retten til å bli identifisert og kreditert som forfatter av et verk; jfr. Åndsverkloven paragraf 3). I effekt er det alternativet som kalles "By:"-attributtet i Creative Commons-lisensene påbudt i Norge.

Videre kan det se ut til at retten til å lage derivative verk står noe sterkere i Norge enn i USA, jfr. Åndsverkloven paragraf 4. Dette kan bety at det er noe vanskeligere å hindre noen i å lage derivative verk i Norge, og at kravet symbolisert ved "No Derivative Works"-symbolet i Creative Commons-lisensene har en noe annerledes eller svakere rettslig betydning i Norge.

(Merk forbehold: I Am Not A Lawyer og denne teksten er ikke juridisk rådgivning.)

Les en artikkel om Creative Commons:
Thomas Gramstad: Creative Commons: Et alternativt copyrightregime
http://efn.no/creativecommons.html


OM EFNS LOGO:

Forskjellige varianter av EFNs logo finnes her: http://wiki.efn.no/Kategori:Efnlogo.

Merk spesielt at EFN er i ferd med å fase ut en gammel logo med en ny, og i en overgangsfase vil begge logoer kunne være i bruk på EFN-veven.Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     23. mars   2010.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you