EFNs logo

Pressemelding:

EFN BEKYMRET OVER DOM I TELE2-SAKEN

Oslo, 21. juni 2002

Borgerrettsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge (EFN) registrerer at Oslo Byrett har funnet Tele2 straffansvarlig og bøtelagt med 500 000 kroner i dom avsagt 5. juni 2002. <1>

EFN berømmer Oslo Byrett for det grundige arbeid retten har nedlagt i å etablere en begynnelse på en gjennomtenkt rettspraksis for nettmedier. EFN er likevel bekymret over at dommen kan ha som konsekvens at det innføres praktiske begrensninger i ytringsfriheten i Norge.

Tele2 har som Internettleverandør levert en tjeneste (Usenet News) hvor det i enkelttilfeller og periodevis har blitt distribuert ulovlig materiale av blant annet pornografisk art, spesielt i form av bilder og film. EFN tolker dommen dithen at Tele2 har utvist uaktsomhet i forhold til fjerning av diskusjonsgrupper som i hovedsak har hatt som formål å spre slikt ulovlig materiale.

EFN bestrider ikke nødvendigheten av å slå ned på distribusjon av ulovlig pornografi som dyre-, volds- og barneporno, men mener at denne dommen kan få utilsiktede bivirkninger i form av en alvorlig begrensning i tilgangen til å ytre seg fritt gjennom diskusjonsgrupper på Internett. EFN tar ikke stilling til selve skyldspørsmålet.

EFN anser det likevel ønskelig at saken bringes høyere opp i rettssystemet gjennom anke fra Tele2 for ytterligere utredning av sakens prinsipielle sider og etablering av rettspraksis på området.

Saken reiser flere viktige prinsipielle spørsmål, blant annet om Internettleverandørers plikter og ansvar i forbindelse med det materiale som distribueres gjennom disses tjenester i Norge. EFN frykter at disse spørsmålene vil komme i bakgrunnen og observerer at dommen allerede har utløst at Norges største Internettleverandør, Telenor ASA, har valgt å sperre tilgangen til alle diskusjonsgrupper med innhold i form av bilder <2>. Dette må anses som en utilsiktet begrensning i ytringsfriheten til Internettbrukere i Norge, all den tid svært mange av disse gruppene brukes for distribusjon av lovlig materiale, for eksempel amatørfotografier og -musikk.

EFN anmoder alle norske Internettleverandører om å opprettholde den høye grad av ytringsfrihet brukerne har fått oppleve hittil.

<1> Dommen finnes her:
http://california.nettvik.no/byretten/forside/vis_nyhet.php3?article_id=564

<2> Pressemelding fra Telenor:
http://www.telenor.no/business/latest_news/presscenter/press_releases/releases_2002/telenor_stenger_nyhetsgrupper_etter_tele2_dom.html

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Jan Ingvoldstad
Epost: jani+efn@ifi.uio.no
Mobil: 9222 4184

Bjørn Remseth
Epost: bjorn.remseth@telenor.com
Mobil: 4790 0184

Thomas Gramstad
Epost: thomas@gramstad.no
Telefon: 2244 3683


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/tele2-dom.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     26. november   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you