EFNs logo


Pressemelding:

EFN TILBYR GRATIS HJELP MED POLITIANMELDELSER
AV PRODUSENTER AV HÆRVERKS-PLATER

Oslo, 5. desember 2002


Det meldes fra om flere kopi- og avspillingssperrer som ødelegger CD-spillere, DVD-spillere og datamaskiner (se f.eks. http://www.dagbladet.no/dinside/2002/12/04/355481.html).

EFN tilbyr gratis hjelp med å skrive politianmeldelser til norske forbrukere som har fått skadet sitt avspiller- eller datautstyr av kopisperrete CD-plater.

EFNs syn er at:

  1. EMI, Sony og BMG bør avkreves erstatning for skade som de med vitende og vilje forårsaker og påfører sine kunder og brukere.
  2. Disse kopisperrene er i prinsippet helt likt med spredning av datavirus, og skadeverk forårsaket av sperrene bør derfor politianmeldes, og bør behandles likt med virusangrep og datainnbrudd av politi, påtalemyndighet og rettsvesen.
  3. Skadeverket ser ut til å være utført med fullt overlegg og med et klart økonomisk motiv, dermed bør det være en sak for Økokrim å gripe inn mot de plateselskapene som produserer slike hærverksplater.

Forøvrig henviser vi til EFNs notat, "CD"-plater med brukssperrer krenker forbrukerrettigheter og bør lovreguleres, http://efn.no/d-platenotat.html


Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Thomas Gramstad
Epost: thomas@efn.no
Telefon: 2244 3683

Bjørn Remseth
Epost: rmz@efn.no
Mobil: 4790 0184


Dette dokumentets adresse:
http://efn.no/sperreskadeverk-pm.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     5. desember   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you