EFNs logo

ER DET MULIG Å FOREBYGGE SOLOTERRORISTER?

Av Thomas Gramstad og Bjørn Remseth

Aftenposten kronikk, Seksjon kultur s. 4, 5. august 2011

PST-sjef Janne Kristiansen har uttalt i etterkant av 22/7 at selv ikke Stasi-Tyskland kunne avslørt Anders Behring Breivik og at han hverken var en del av et ekstremt miljø eller var i PSTs registre.

Politiet kan ikke lastes for dette, fordi ingen mengde av datalagring eller overvåkning kan avsløre en soloterrorist som bevisst og målrettet holder en lav og ikke-mistenkelig profil. Det er heller ikke realistisk å overvåke all kommunikasjon når noen aktivt ønsker å gå under radaren. Iallfall ikke innenfor samfunnsrammer vi kan leve med.

PST er altså tydelig på at mer overvåkning ikke ville ha stoppet Breivik.

Det betyr at vi må endre fokus fra "Hva mer kan vi lagre i tilfelle vi trenger det?", til "Hva ville faktisk hjulpet til å stoppe Breivik?".

Det blir feil å ha som premiss at det kun er PST som kan stanse terrorisme. Slik er det naturligvis ikke. På lang sikt er PST antagelig den minst viktige instansen i terrorismebekjempning. Tidligere PST-sjef Jørn Holme var svært tydelig på dette punktet.

SOSIAL INTEGRASJON SOM FOREBYGGING

Det er selvfølgelig mulig å stoppe folk som Breivik:

Det er altså mange måter en soloterrorist kan stoppes på. De fleste og mest effektive av dem er udramatiske og handler om forebygging lenge før politiet kommer inn i bildet - rett og slett å hindre at soloterrorister oppstår. Det krever mer åpenhet og demokrati, større vilje til å diskutere ubehagelige meninger, mer inkludering.

HAR INTERNETT SKYLDA?

Til tross for kloke ord fra statsministeren, kronprinsen, flere ofre og mange andre om at vi må bevare åpenheten i samfunnet for å bevare demokratiet, begynner vi allerede å få et hylekor om at alle innlegg i alle nettfora må redigeres (forhåndssensureres), og anonymiteten på nett må avskaffes. Nettsamfunn beskrives som "kloakk, ikke demokrati" der "anonymitetens farlige mørke" får bre om seg.

Med andre ord: Det er Internett som har skylda for terror. Hvis vi bare kan lukke ned og redigere og kontrollere nettet, så vil menneskelig ondskap forsvinne. Nei. Det er mennesker som dreper, ikke Internett. Men Internett støtter og forsterker menneskelige valg. Den som kun søker bekreftelse på sine gamle ideer i en liten isolert klikk av likesinnede vil finne dette; den som velger å søke opp mangfoldig informasjon og ny, evt. motstridende informasjon til sine oppfatninger, vil finne det. Hvordan kan vi stimulere det siste, og dempe det første?

Det burde være åpenbart at det å redusere debattfora som er åpne for alle, eller gjøre det mye vanskeligere å få innpass der ved å innføre forhåndssensur (som dramatisk vil redusere antall innlegg alene pga. det store arbeidet sensuren ville innebære) vil drive et stort antall mennesker under jorda og inn i små isolerte nettverk med likesinnede, der de kan radikaliseres og miste kontakten med storsamfunnet - altså nettopp det vi ønsker å unngå.

Anonymitet er også viktig, da kan den enkelte - på godt og vondt - ytre seg oppriktig, lette på trykket, og bli møtt med tilsvar på ytringen.

Med andre ord, vi trenger ikke flere redaktører, men derimot flere meddebattanter og diskusjonspartnere, som kan bidra med fakta, korrektiver, holdningsskapende arbeid og menneskelig kontakt.

ÅPENT NETT GIR ÅPENT DEMOKRATI

Vi fokuserer her på verdien av åpenhet og anonymitet i forhold til nettfora og nettsamfunn, som en viktig faktor for å forebygge at det oppstår soloterrorister.

Vi vil samtidig minne om at forhåndssensur faktisk er i strid med Grunnloven (paragraf 100, fjerde ledd), samt at det er mange, samfunnsvesentlige grunner til å opprettholde retten til anonym kommunikasjon i et fritt samfunn.

Internett er idag en så viktig del av samfunnet og kulturen at vi ikke kan opprettholde åpenhet og demokrati uten at Internett er åpent og demokratisk. Å lukke og forhåndssensurere nettfora og nettsamfunn er å lage et samfunn som er mindre åpent og mindre demokratisk. Da vinner terroristene - ikke bare fordi det blir mange flere av dem, gjødslet frem av vår lukkethet og sensur - men fordi vi gir opp nettopp det de ønsker å beseire.

**

Thomas Gramstad er leder, og Bjørn Remseth nestleder, i Elektronisk Forpost Norge.Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/soloterrorisme.html

Forfatternes adresser:
thomas@efn.no
rmz@efn.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og borger- og brukerrettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     10. august   2011.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you