EFNs logo

TVILSOMME SENGEKAMERATER

Copyright Eirik Newth 2002

Kulturnett 18. desember 2002

Frontlinjene i den første store kulturkampen i det 21. århundre er i ferd med å trekkes opp, og mye tyder på at bokbransjen havner på feil side.

Alt var lettere før. For eksempel var det sjelden motsetninger mellom kulturarbeideres rett til betaling for utført arbeide, og kulturkonsumenters mulighet til å bruke åndsverket de hadde betalt for. Om du syns jeg er mer enn normalt uklar, så la meg bruke boka som eksempel. Når du kjøper en papirbok, har du ikke bare lov til å lese den så mange ganger du vil. Du kan fritt låne den til en venn eller gi den til et loppemarked. Du kan også ta kopier av teksten, så sant det er til eget bruk.

Kjøper du en kopibeskyttet ebok, vil du møte en annen virkelighet. E-bøker levert til leseplater og datamaskiner baserer seg på DRM (Digital Rights Management, digital forvaltning av opphavsrett), og det legger sterke begrensninger på bruken. E-boka kan bare brukes på én maskin, kan ikke lånes eller gis bort og ikke kopieres fra. Hensikten er å beskytte mot tyvkopiering og spredning via Internett, men resultatet er at du som leser i stor grad mister retten til rimelig bruk ("fair use" på engelsk juristspråk) av et åndsverk du har betalt for.

Selv om E-boka fremdeles er sjelden, demonstrerer den dilemmaet hele kulturlivet står overfor i årene fremover: hvordan avveie bruksretten mot opphavsretten? Politikerne og mediaindustrien har utvilsomt valgt å tilgodese sistnevnte. De kopibeskyttede CD-platene som allerede er i salg, Hollywoods kampanje for å merke digitale TV-sendinger, EUs Infosoc-direktiv, det amerikanske motstykket DMCA og datafirmaet Intels varslede mikroprosessor med innebygd DRM, vil hver på sitt vis kunne gi oss en fremtid hvor all mediabruk loggføres med henblikk på betaling.

Som forfatter burde jeg fryde meg over at en så mektig allianse arbeider for min fremtidige inntekt. Isteden har jeg en synkende følelse av å befinne meg på feil side i en avgjørende kulturkamp. Dels fordi det er vanskelig å fatte hvordan man kan kontrollere et Internett som folk om få år får tilgang til via milliarder av mobiltelefoner, datamaskiner, spillkonsoller og digital-TVer. I et notat som nylig ble offentliggjort, kom det fram at heller ikke analytikere hos Microsoft, fanebæreren for DRM, tror det blir mulig å hindre ulovlig kopiering på lang sikt.

Men først og fremst er jeg bekymret for prisen brukerne må betale for effektiv kopibeskyttelse. Tapet av retten til rimelig bruk blir en bagatell sammenlignet med den massive overvåkingen av mediabruken som blir nødvendig. Til sjuende og sist er det ideen om kulturopplevelsen som et privat anliggende - ingen har noe med hva du leser, ser på og lytter til - som står på spill.

Som forfatter ønsker jeg ikke å utsette mine lesere for dette. Og skal jeg dømme etter mange samtaler med kolleger, er de skjønt enige. Jeg har faktisk til gode å møte en forfatter som ikke syns det er en kompliment (eller god markedsføring) at en leser gir en ferdiglest bok til en venn. Men samtidig er forfatterorganisasjonene påfallende tause når spørsmålet om rimelig bruk aktualiseres, som i forbindelse med saken mot "DVD-Jon" Johansen. Det er også forlagene, som burde lære av en platebransje som klarer å terge opp stadig flere kunder med sine antikopieringstiltak.

Dagens kampanje mot DRM-samfunnet er en fargerik grasrotbevegelse dominert av mediebrukerne, og da særlig dataeksperter og jurister. Den amerikanske Electronic Frontier Foundation er typisk i så måte - liksom den norske avleggeren Elektronisk Forpost Norge. Et av mine ønsker for det nye året er at flere forfattere engasjerer seg i kampen for lesernes rettigheter. At de fortsatt støtter det skrevne ordet, viser forlagenes salgstall for 2002. Det er på høy tid at lojaliteten belønnes.

PEKERE

En artikkel av Jon Bing som bl.a. tar opp rimelig bruk i skolevesenet
Stanford-universitetets ressursside om grenseoppgangen mellom rimelig bruk ("fair use") og opphavsrett
En kort forklaring på "Broadcast Flag" - filmindustriens forsøk på å begrense opptak fra TV
Beskrivelse av Infosoc-direktivet
DMCA - Digital Millennium Copyright Act og noen av dens konsekvenser
Electronic Frontier Foundation
Elektronisk Forpost Norge har fått oversatt en artikkel om Intels DRM-prosessor og konsekvensene den kan få - inklusive muligheten for at amerikansk etterretning kan granske innholdet på PCer verden over
Forleggerforeningens bokbarometer

Alle Kulturnett-artikler av Eirik Newth


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/sengekamerater.html

Forfatterens adresse:
eirik@newth.net

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     25. januar   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you