EFNs logo

NETIKETTE-TIPS FOR EFN-LISTEN

Copyright Thomas Gramstad 2003
Dette dokumentet er tilgjengelig under GNU Free Documentation License.

EFN-listen er et åpent og umoderert forum, med de problemene og utfordringene dette fører med seg. Det følgende er en samling av tips og retningslinjer, samt argumentasjon, begrunnelser og bakgrunn for disse, til bruk i perioder der ting begynner å skjære seg på efn-listen: når kverulering, personangrep og støy truer med å ta overhånd eller flamewar/flammekrigen raser som verst, og hva du kan eller bør gjøre - og ikke gjøre - i slike tilfelle.

1. HVORFOR ÅPENT UMODERERT FORUM?

La oss først besvare spørsmålet: Hvorfor er efn-listen et åpent forum - hvorfor ikke lukke eller moderere efn-listen, hale inn en eller flere redaktører osv.? Det er mange grunner til dette, her er noen i nokså tilfeldig rekkefølge:

2. NÅR DET GÅR GALT: ET TYPISK SCENARIO

La oss se på noen typiske reaksjoner og handlinger som ikke fungerer når det holder på å gå galt, og som tvertimot bidrar til å gjøre ting verre i et åpent forum.

La oss begynne med et typisk scenario:

  1. En person (provokatøren eller "trollet") prøver å hisse opp noen med en eller annen provoserende slengbemerkning eller påstand.
  2. En annen person (sinnataggen) arresterer og refser provokatøren.
    Så langt inneholder postingene vanligvis en god del saklig innhold, selv om provokasjoner og refsing kommer i tillegg.
  3. En tredje person (klageren eller syteren) klager høylytt over postingene til provokatøren, og utløser en meta-debatt, dvs. en debatt om debatten. Nå går det saklige innholdet fort mot null.
  4. Sinnataggen blir enda sintere fordi han oppfatter at syteren vil hindre ham i å uttale seg. Dette oppfatter han - ofte med rette - som enda verre enn tullballet til provokatøren.
  5. Provokatøren synes det hele er festlig, og prøver å poste enda flere provokasjoner for å se hvor langt han kan klare å hause opp stemningen.
  6. Det kommer flere sinnatagger, klagere og provokatører på banen.

Det kan være flere personer som inntar en eller flere av de tre hovedrollene. Eller en av rollene kan være fraværende. Men det er sjelden at to av rollene er fraværende samtidig når det blir bråk; de som pleier å innta samme rolle forstår som regel hverandre for godt til at det blir mye bråk ut av det.

Mitt poeng er ikke at noen mennesker må "forandre seg" eller slutte med sine roller. Tvertimot, poenget er å påpeke dynamikken i rollene, og derfra, fra forståelse av denne dynamikken, også å kunne forstå hva som kan fungere og hva som absolutt ikke vil kunne fungere i slike situasjoner.

Mitt syn er at litt gnisninger mellom troll og sinnatagger ikke er så farlig. Ikke alle er enige i det. Noen mener: "Ikke mat trollene!". Altså, ikke la deg provosere, overse provokasjoner. Men en del mennesker skriver ofte på sitt aller beste når de blir provosert. Derfor blir det for enkelt å være motstander av provokasjoner, å ikke "mate trollene". Andre mener at sinnataggene ødelegger hyggen og vennligheten på listen. Men efn-listen er først og fremst et forum der ideer og meninger skal brytes, aktivisme organiseres, dokumenter finslipes, og der svake argumenter og påstander skal hogges ned og fjernes. Det er heller ingen som er nødt til å overta følelsene eller sinnsstemningen til noen annen person på listen. Mener man at noen er for sint eller slem, kan man selv tre frem med et godt eksempel på det motsatte, og slik styre gruppens energi i en annen retning. Men hvordan gjør man dét? Det finnes mange eksempler på folk som har prøvd nettopp dette og oppnådd det stikk motsatte.

3. HVA SOM IKKE FUNGERER NÅR DET GÅR GALT

Her kommer en liste med ting som går galt, og forsøk på å forklare hvorfor de går galt.

3.1 Å klage på en annen persons uttalelser, stil, provokasjoner, sinne, "verbale oppførsel" e.l. på listen og be vedkommende om å holde opp.

Dette fungerer ikke fordi det bringer mottakeren i en forsvarsposisjon. På dette tidspunktet er folk allerede på vei i skyttergravene. Å klage på dette får bare folk til å skynde seg enda mer ned i skyttergravene. Den som klager oppfattes som en part for "den andre siden". Dessuten er korreksjon og refs viktige oppgaver for sinnataggen, og hvem skal ta seg av disse oppgavene hvis ikke han kan gjøre det?

Klaging vil også irritere en del andre personer enn den det blir klaget på som ser at det er i ferd med å komme meta-debatt. Disse vil kanskje klage tilbake, og ting har da blitt vesentlig forverret, forårsaket av den første klageren.

3.2 Å klage på en annen persons uttalelser, stil, provokasjoner, sinne, "verbale oppførsel" e.l. via privat mail og be vedkommende om å holde opp.

Dette kan kun fungere hvis det er en person du kjenner, og kanskje ikke da heller. Grunnen til at dette ikke eller neppe fungerer er at det bringer mottakeren i en forsvarsposisjon, da han allerede er på vei ned i skyttergraven.

Oppsummering: En sinnatagg blir mer sint, og en provokatør mer provoserende, hvis du klager på dem eller til dem.

4. HVA SOM KAN FUNGERE NÅR DET GÅR GALT

Når du ønsker å stoppe en tråd av postinger som har gått av sporet i et åpent forum, er det kun to ting som kan fungere:

4.1 Å ikke poste i tråden du ønsker å stoppe.

Så enkelt er det. Ved å ikke poste gir iallfall ikke du de andre noen grunn til å poste mer. Ved å poste i en tråd du ønsker skal dø, blir du selv en del av problemet. Antagelig en stor del av problemet, fordi det at du ønsker at tråden skal dø sterkt påvirker det du poster i tråden. Sagt på en annen måte:
Shouting for silence is like fucking for virginity.

4.2 Å poste et nytt innlegg i en ny tråd.

Altså å poste noe som er saklig, interessant, så velskrevet som mulig og helt urelatert til den hoppende gale avsporete tråden.

Det du gjør da er å prøve å kutte oksygen-tilførselen til flammehavet i den avsporede tråden. Med litt hell klarer du å få med deg en del personer til å poste i den nye tråden. Dette vil dra oppmerksomheten og fokus bort fra den avsporete tråden, slik at denne kan få dø ut.

5. NÅR TING ER LITT SKJEVT, IKKE HELT GALT

Når du mener at ting i en tråd er litt skjevt, litt ensidig, eller litt feil, poster du en melding til tråden der du prøver å rette opp dette. Dette er jo ganske opplagt og uproblematisk. Grunnen til at jeg trekker det frem er for å understreke hvor forskjellig dette er fra foregående punkt, altså fra tråden som du ønsker skal dø. Det er faktisk forskjellen på liv og død, iallfall metaforisk sett. Du oppfører deg og skriver grunnleggende annerledes når du poster til en tråd du ønsker skal leve, enn når du poster til en tråd du ønsker skal dø. Det er dette du glemmer når du glir inn i klager-rollen, og som utgjør en viktig grunn til at klager-rollen ikke fungerer.

Ved å være klar over at klager-rollen gjør mer skade enn gagn, og ved å bruke 4.1 og 4.2 ved behov, kan du bidra til å holde et åpent forum på rett kjøl.


Dette dokumentets adresse:
http://efn.no/postlistenetikette.html

Forfatterens adresse:
thomas@gramstad.no

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     4. januar   2003.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you