EFNs logo

PRESSEMELDING

Oslo 6. august 2001

EFN STILLER SPØRSMÅL TIL PARTIENE FØR VALGET

Elektronisk Forpost Norge (EFN) stiller spørsmål om aktuelle informasjonspolitiske saker til partiene før valget. Vi oppfordrer media, journalister og redaktører om å bidra til å sette disse sakene på den politiske dagsorden før valget.

Spørsmålene finnes her:
http://folk.uio.no/thomas/efn/partivalg-notat.html

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen:

Bjørn Remseth (leder for EFN)
Epost: rmz@rmz.priv.no
Mobil: 9134 1332

Øyvind Eide (styremedlem)
Epost: oyvind.eide@muspro.uio.no
Telefon: 2285 4982


Dette dokumentets adresse:
http://www.efn.no/partivalg-pressemelding2001.html

Elektronisk Forpost Norge er en rettighetsorganisasjon som jobber
med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no.


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     15. mars   2002.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you